Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

Yüksek lisans programın kapsamı ve amacı toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta bireyin, ailenin, toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilite edilmesinde çağdaş rol ve işlevleri üstlenen, öncelikli konularda araştırma yapabilen ve sonuçlan bakımın iyileştirilmesinde kullanılabilen hemşireler yetiştirmektir. Ayrıca program öğrenciye, kadının ve ailenin cinsel, üreme sağlığı konularına yönelik fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarını toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ve etik ilkeler doğrultusunda ele alabilecek bilgi, tutum ve beceriyi kazandırarak, kadın ve aile sağlığının korunmasına ve yükseltilmesine katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

Bu programla ile öğrencilere uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ile çözümleyebilme becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Doğum ve Kadın hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türkçe Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının içerdiği bilim dalları dahiliye hemşireliği, cerrahi hemşireliği, pediatri hemşireliği ve psikiyatri hemşireliği alanlarını içermektedir. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Kadrolarında yer alan; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı alanlarını da içermektedir. Bunun yanında Genel Cerrahi, Doğum ve Kadın Hastalıkları ve Üroloji gibi Bilim Dalları da program kapsamında yer alacaktır.

Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I ve II, Perinatoloji Hemşireliği I ve II, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması, Doğum Hemşireliği Uygulaması, Kadın Sağlığında Etik Konular, Fizyopatoloji, Hemşirelikte Araştırma, Kadın ve Liderlik, Kadın ve Çocuk Sağlığında Simülasyon Uygulamaları, Aile Planlaması Danışmanlığı Uygulaması, Sağlık Tanılaması, Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik ve Seminer derslerini alabilirler. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisansını tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “uzman hemşire”, ”klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici hemşire” olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca, YÖK kapsamında yer alan Türkiye genelindeki 149 Üniversitenin Hemşirelik Fakültelerinde, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinde, Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi ” olabilmelerinin yanında Türkiye de yaklaşık 450 ye ulaşan Sağlık Meslek Liselerinde “meslek dersleri öğretmeni” olarak da çalışabilirler. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, tezli yüksek lisans programı için gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda yüksek lisans programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde programa kabul edilirler.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli ve tezsiz Yüksek Lisans programında dil şartı aranmamaktadır. ALES kriterini sağlayamayan öğrenciler, özel öğrenci olarak programa kabul edilirler ve ilgili kriterleri karşıladıklarında almış oldukları dersler resmi olarak onaylanır.

Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul

Çekmeköy Kampüsü
Soğukpınar Mah., Barbaros Bulvarı, No.76 Çekmeköy/İstanbul

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark