Öğrenci İşleri

Uluslararası Öğrenci

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla ;

Adaylardan

a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
ç) TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden öğrencilerden ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
d) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
f) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

başvuru yapabilir.

Adaylardan

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
c) 5’inci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 5nci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

başvuru yapamazlar.

SEÇME VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.

a) SAT I'den en az 1000 toplam puan alan adaylar,
b) ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan alan adaylar,
c) GCE (General Certificate Education / A Level Certificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası alan adaylar,
d) I.B.(International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diploması’na sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olan adaylar,
e) Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan adaylar,
f) Abitur (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan almış olan adaylar,
g) Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,
h) Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar,
ı) Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan alan adaylar,
i) Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 alan adaylar,
j) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,
k) Endonezya Ujian Nasional (UAN) veya (UN) sınavında en az 60 alan adaylar,
l) Kenya Certificate Of Secondary Education sınavında en az 45 alan adaylar,
m) İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 12/20 olan yabancı uyruklu adaylar,
n) Lise Bitirme Diplomasına sahip olan adaylar, (Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan)
o) Lise bitirme derecesi tam notunun %60'ı oranında başarılı olan adaylar,
ö) İstinye Üniversitesi Yeterlilik Sınavı’nda en az 50 alan adaylar

KONTENJANLAR VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

2016-2017 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjan ve ücretleri için tıklayınız.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgeleri ile birlikte posta yoluyla, e-posta yoluyla veya şahsen Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yapılır.

Adres: Maltepe Mahallesi Edirne Çırpıcı Yolu No.9 Cevizlibağ / Topkapı / İSTANBUL
Başvuru Mail Adresi: international@istinye.edu.tr

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların aşağıda sıralanan belgeleri internet üzerinden göndermeleri gerekir:

a) Başvuru Formu
b) Lise diplomasının İngilizce veya Türkçe tercümesi (Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren "Denklik Belgesi" kayıt esnasında istenecektir),
c) Not Belgesi (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce, değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya konsolosluktan onaylanmış belge),
ç) Pasaportun veya kimlik belgesinin kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizce’ ye çevrilmiş örneği,
d) 1 adet vesikalık fotoğraf,
e) Varsa SAT I, ACT, GCE vb. ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin onaylı örneği.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İstinye Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru sonuçları üniversitenin internet adresinde ilan edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

Hak kazanan adaylara İstinye Üniversitesi tarafından bir “kabul mektubu” gönderilir. Adayların “kabul mektubu” ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki TC temsilciliklerinden vize almaları gerekir.

EĞİTİM DİLİ

Üniversitemizin tüm programlarında öğretim dili Türkçe’dir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurumlarca yapılmış olan veya Üniversite Senatosu tarafından kurulan bir jüri tarafından yapılacak sınav sonucuna göre belirlenir. Türkçe düzeyi yeterli görülmeyen öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre içerisinde Türkçe kursu veren Üniversite veya yukarıda bahsedilen kurumlarca verilen kurslarda başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler, öğrenimlerine başlarlar.

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki TC Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
c) Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
ç) Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyeti’nce belirlenir)
d) Ülkelerindeki TC Temsilciliğinden alacakları öğrenim vizesi,
e) Pasaport veya kimlik belgesi, Türkçe ya da İngilizce ise aslı, farklı dillerde ise kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe veya İngilizce ’ye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,
f) 6 adet vesikalık fotoğraf.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden“ İkamet Tezkeresi” almaları zorunludur.

Sağlık Kampüsü
Rektörlük

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010
Telefon: 0850 283 60 00 | +90 212 481 36 55
Call Center: 0850 808 8 478
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark