Haberler

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU I. Lenfödem Sempozyumu’nda konuşmacı olarak yer aldı

Anadolu Lenfödem Derneği tarafından düzenlenen I. Lenfödem Sempozyumu 30 Eylül - 1 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyum kapsamında 5 panel, 2 konferans, 1 sözlü bildiri oturumu, 2 satellite sempozyumu, 3 workshop ve 1 hasta oturumu yapılmıştır.

Üst Ekstremite Lenfödemde Kompleks Dekonjestif Terapi workshop programında; İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Füsun TERZİOĞLU workshop oturum başkanlığının yanı sıra, “Üst Ekstremite Lenfödemde Eğitim ve Cilt Bakımı” başlıklı sunumunu yapmıştır.

Sempozyum bilimsel programı kapsamında “Lenfödem Anatomisi, Patofizyoloji, Değerlendirme, Ayırıcı Tanı”, “Lenfödemde Tedavi Yaklaşımları”, “Lenfödemde Cerrahi Tedaviler” “Kompleks Dekonjestif Terapi”, “Meme Kanseriyle Başetme-Hasta İle Yuvarlak Masa Toplantısı” başlıklarından oluşan 5 panel gerçekleştirilmiştir.

Konferans konuları “Kanserde Nöropatik Ağrı” ve “Akılcı İlaç Kullanımı” konularını içermiştir.

Uydu sempozyumlarında ise “Lenfödemde Erken Tanının Önemi” ve “Lenfödemde Kompresyon Tekstilinin Seçimi, Önemi ve Yenilikler” gibi konular ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Ayrıca farklı üniversite ve hastanelerden 8 konuşmacının yer aldığı “Genital Lenfödemde Kompleks Dekonjestif Terapi”, “Üst Ekstremite Lenfödemde Kompleks Dekonjestif Terapi”, “Alt Ekstremite Lenfödemde Kompleks Dekonjestif Terapi” konularından oluşan 3 workshop gerçekleştirilmiştir.

Workshop programı kapsamında “Genital Lenfödemde Manuel Lenfatik Drenaj”, “Genital Lenfödemde Bandajlama”, “Üst-Alt Ekstremite Lenfödemde Ölçme-Değerlendirme”, “Üst-Alt Ekstremite Lenfödemde Eğitim ve Cilt Bakımı”, “Üst-Alt Ekstremite Lenfödemde Manuel Lenfatik Drenaj”, “Üst-Alt Ekstremite Lenfödemde Egzersizler” gibi başlıklardan oluşan konulara yer verilmiştir.

Hasta/hasta yakınlarına yönelik oturumunda ise üst/alt ekstremite lenfödemi olan veya bu riski taşıyan hastalara yönelik alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bu yıl ilki düzenlenen 1. Lenfödem Sempozyumu’na yaklaşık 300 sağlık profesyoneli ve 150 hasta/hasta yakını katılımı olmuştur.

1. Lenfödem Sempozyumu
1. Lenfödem Sempozyumu

Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul

Çekmeköy Kampüsü
Soğukpınar Mah., Barbaros Bulvarı, No.76 Çekmeköy/İstanbul