İstinye Üniversitesi

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İstinye Üniversitesi İnsan Kaynakları olarak, orta ve uzun vadeli insan kaynağı planlaması yapılarak kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmektir. Üniversitemizin hedefleri ve kurumsal stratejik planları çerçevesinde, işe uygun idari ve akademik insan gücünün istihdam edilerek, maksimum memnuniyetle görev yapmasına imkan sağlayacak her türlü çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yasal kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yürütmektir.

İnsan Kaynakları İletişim e-posta: insankaynaklari@istinye.edu.tr

Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu mevzuat ve yönetmelikleri doğrultusunda Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör atamaları gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde akademik işe alım, Tam Zamanlı Öğretim Üyesi ve Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi olmak üzere iki ayrı kategoride yapılmaktadır.

Akademik Kadro İş Olanakları için: akademik.basvuru@istinye.edu.tr

Üniversite kültürümüze uyumlu yetkinliklere sahip kişileri üniversitemize kazandırmak ve bu doğrultuda çalışanların iş tatminlerini en üst seviyeye ulaştırmak hedeflenmektedir.

İnsan Kaynakları İletişim e-posta: insankaynaklari@istinye.edu.tr