Hakkımızda

Sürdürülebilirlik

Yaşadığımız dünya, insanların hayatını devam ettirmesi için gerekli olan bütün doğal kaynakları sağlamaktadır. Bununla birlikte bu doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu nedenle şimdiki nesiller ile gelecek nesiller arasında doğal kaynakların dengeli bir şekilde paylaşımı zorunludur. Böylece sürdürülebilir bir ortama ulaşmak mümkün olacaktır.

Ayrıca çevre kirliliğinin asgari düzeyde tutulması da sürdürülebilirliğin diğer bir bileşenidir. Günlük hayatta yaptığımız birçok aktivite başta küresel iklim değişikliği olmak üzere çeşitli çevre sorunlarına yol açmaktadır.

Üniversiteler topluma yön veren eğitim birimlerinin en önemlilerinden biri olduğu için sürdürülebilirlik alanında aldıkları kararlar ve gerçekleştirdikleri uygulamalarla toplum tarafından rol model olarak benimsenmektedirler.

İstinye Üniversitesi, bu sorumluluğunun bilincinde olarak enerji tasarrufu, su tasarrufu, geri dönüşüm uygulamaları ve ulaşım alanında hayata geçirdiği ve hayata geçirmeyi planladığı uygulamalarla bu konudaki hassasiyetini ortaya koymaktadır.

Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul

Çekmeköy Kampüsü
Soğukpınar Mah., Barbaros Bulvarı, No.76 Çekmeköy/İstanbul