Commissions

Number Mevzuat Komisyonu   Legislation Commission
1 Prof.Dr. Halit Tanju Besler Başkan Chairman 
2 Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar Üye Member
3 Atilla Varlı Üye Member
4 Av. Nuray Özgüney Yener Üye Member
5 Elka Özkan Üye Member
6 Adem Akturan Raportör Reporter
       
Number Kalite Komisyonu   Quality Commission
1 Prof.Dr. Tanju Besler Rektörlük Rectorate
2 Prof.Dr. Engin Ulukaya Rektörlük Rectorate
3 Ceylan Adıgüzel Sürekli Eğitim Merkezi Continuing Education Center
4 Bedriye Atik İnsan Kaynakları Direktörlüğü Human Resources Directorate
5 Prof.Dr. Tanju Ceyhan Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy
6 Umur Çalıkoğlu Öğrenci Merkezi Student Center
7 Prof.Dr. Peyami Çelikcan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
8 Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar Meslek Yüksekokulu Vocational School
9 İsmail Çiftçi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü International Relations Directorate
10 Doç.Dr. Fahri Erenel Sosyal Bilimler Enstitüsü Social Sciences Institute
11 Dr.Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul Teknoloji Transfer Ofisi Technology Transfer Office
12 Mahide Ilgar Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü Student Registrar's Office
13 Prof.Dr. Zeynep Kızıltepe Öğretme ve Öğrenme Merkezi Teaching and Learning Center
14 Prof.Dr. Çetin Kaya Koç Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
15 Tuğçe Noyan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü Corporate Communication and Marketing Directorate
16 Sena Onuk Öğrenci Temsilcisi Student Representative
17 Burcu Özdemir Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
18 Elka Özkan Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
19 Dr.Öğr. Üyesi Pınar Özuyar Sürdürülebilirlik Merkezi Sustainability Center
20 Öğr.Gör. Özlem Salı Yabancı Diller Bölümü Foreign Languages ​​Department
21 Prof.Dr. Yusuf Sarıoğlu Tıp Fakültesi Faculty of Medicine
22 Talat Şahin Mali İşler Financial Affairs
23 Prof.Dr. Abdullah Uğur Tanyeli Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
       
Number Kalite Güvencesi Sistemi Komisyonu   Quality Assurance System Commission
1 Prof.Dr. Tanju Besler Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Elka Özkan Komisyon Başkan Yardımcısı Vice President of the Commission
3 Dr.Öğr. Üyesi Demet Akalgan Eczacılık Fakültesi Faculity of Pharmacy
4 Sinan Ataseven Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörlüğü Information Systems and Technologies Directorate
5 Meltem Oran Aküney İnsan Kaynakları Direktörlüğü Human Resources Directorate
6 Öğr.Gör. Özlem Nur Besler Meslek Yüksekokulu/UZEM Vocational School/
Distance Education Center
7 Prof.Dr. Peyami Çelikcan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
8 İsmail Çiftçi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü International Relations Directorate
9 Dr.Öğr. Üyesi Barış Doğru Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
9 Şeyma Elbaşı Satın Alma Purchasing
11 Dr.Öğr. Üyesi Tülay Kavlak Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Health Sciences Institute
12 Prof.Dr. Hikmet Koçak Tıp Fakültesi Faculty of Medicine
13 Öğr.Gör. Dilek Kolca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Care Services
14 Burcu Özdemir Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
15 Dr.Öğr. Üyesi Çağla Özer Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
16 Doç.Dr. Elif Aylin Özüdoğru Fen Edebiyat Fakültesi Faculty of Arts and Sciences
       
Number Eğitim ve Öğretim Komisyonu   Education and Training Commission
1 Prof.Dr. Tanju Besler Komisyon Başkanı  Head of the Commission
2 Prof.Dr. Çetin Kaya Koç Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
3 Prof.Dr. Tanju Ceyhan Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy
4 Prof.Dr. Onur Altan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
5 Doç.Dr. Yasemin Buran Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences
6 Doç.Dr. Fahri Erenel Sosyal Bilimler Enstitüsü Social Sciences Institute
7 Doç.Dr. Şener Özönder Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
8 Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üyesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
9 Dr.Öğr. Üyesi Feyzi Çimen Fen Edebiyat Fakültesi Faculty of Arts and Sciences
10 Dr.Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt Tıp Fakültesi Faculty of Medicine
11 Öğr. Gör. Kübra Tombultürk Sağlık Hizmetleri MYO Vocational School of Health Care Services
12 Öğr. Gör. Hilal Çakar Meslek Yüksekokulu Vocational School
13 Mahide ILGAR Öğrenci Kayıt İşleri Direktörü (Raportör) Student Registration Director (Reporter)
       
Number Eğitim ve Öğretim Kalite Komisyonu   Education and Training Quality Commission
1 Prof.Dr. Tanju Besler Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Öğr.Gör. Özlem Salı Komisyon Başkan Yardımcısı Vice President of the Commission
3 Dr.Öğr. Üyesi Zehra Aydın Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences
4 Prof.Dr. Tanju Ceyhan Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy
5 Öğr.Gör. Hilal Çakar Meslek Yüksekokulu Vocational School
6 Öğr.Gör. Muammer Demirci Uzaktan Eğitim Merkezi Distance Education Center
7 Dr.Öğr. Üyesi Bilge Yararel Doğan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
8 Doç.Dr. Fahri Erenel Sosyal Bilimler Enstitüsü Social Sciences Institute
9 Prof.Dr. Nuriye T. Fışgın Tıp Fakültesi Faculty of Medicine
10 Mahide Ilgar Öğrenci Kayıt İşleri Student Registration
11 Doç.Dr. Ali Işık Fen Edebiyat Fakültesi Faculty of Arts and Sciences
12 Dr.Öğr. Üyesi Tülay Kavlak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Health Sciences Institute
13 Prof.Dr. Zeynep Kızıltepe Öğretme ve Öğrenme Merkezi Teaching and Learning Center
14 Öğr.Gör. Dilek Kolca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Care Services
15 Selen Öntaş Mezun Graduated
16 Burcu Özdemir Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
17 Elka Özkan Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
18 Doç.Dr. Şener Özönder Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
19 Mert Süküt Öğrenci Temsilcisi Student Representative
20 Prof.Dr. Semra Şardaş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Health Sciences Institute
       
Number Bologna Eşgüdüm Komisyonu - BEK   Bologna Coordination Commission
1 Halit Tanju Besler Komisyon Başkanı  Head of the Commission
2 Semra Şardaş BEK Başkan Yardımcısı Vice President of the Bologna Coordination Commission
3 Fahri Erenel BEK Başkan Yardımcısı Vice President of the Bologna Coordination Commission
4 Güven Kıymaz Mühendislik Fakültesi Üyesi Faculty of Engineering Member
5 Margorit Rita Krespi Ülgen Fen Edebiyat Fakültesi Üyesi Faculty of Arts and Sciences Member
6 Sinan Çaya Fen Edebiyat Fakültesi Üyesi Faculty of Arts and Sciences Member
7 Yasemin Çırak Sağlık Bilimleri Fakültesi Üyesi Faculty of Health Sciences Member
8 İnci Kayın Eczacılık Fakültesi Üyesi Faculty of Pharmacy Member
9 Nezahat İşbilir Yüceışık İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üyesi Member of the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
10 Bilge Yararel Doğan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Üyesi Member of the Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
11 Ayşegül Hülcen Dönmez  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üyesi Vocational School of Health Care Services Member
12 Mahide İlgar Öğrenci Kayıt İşleri Direktörü Student Registration Director
       
Number Yönetim Sistemi Kalite Komisyonu   Management System Quality Commission
1 Prof.Dr. Erdal Karaöz Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Atilla Varlı Komisyon Başkan Yardımcısı Vice President of the Commission
3 Bedriye Atik İnsan Kaynakları Human Resources
4 Sinan Ataseven Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörlüğü Information Systems and Technologies Directorate
5 Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi Ateş Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
6 Öğr.Gör. Deniz Tatlıdede Çelik Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
7 Yaman Durusoy Teknik Destek Birimi Technical Support Unit
8 Prof.Dr. Nusret Erdoğan Tıp Fakültesi Faculty of Medicine
9 Ahmet Kablan Yabancı Diller Bölümü Foreign Languages ​​Department
10 Öğr.Gör. Oktay Karagöz Meslek Yüksekokulu Vocational School
11 Doç.Dr. İnci Kayın Eczacılık Fakültesi Faculity of Pharmacy
12 Tuğçe Noyan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü Corporate Communication and Marketing Directorate
13 Burcu Özdemir Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
14 Elka Özkan Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
15 Talat Şahin Mali İşler Financial Affairs
16 Prof.Dr. Atilla Şentürk Fen Edebiyat Fakültesi Faculty of Arts and Sciences
17 Öğr.Gör. Fatma Kübra Tombultürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Care Services 
18 Begüm Usta Genel Sekreterlik General Secretary
19 Dr.Öğr. Üyesi Tayfun Utaş İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
20 Av. Nuray Özgüney Yener Hukuk Müşavirliği Legal Consultancy
       
Number Stratejik Plan Komisyonu   Strategic Plan Commission
1 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Elka Özkan Komisyon Başkan Yardımcısı Vice President of the Commission
3 Dr.Öğr. Üyesi Nadi Serhan Aydın Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
4 Dr.Öğr. Üyesi Esra Bayhantopçu İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
5 Prof.Dr. Tanju Ceyhan Eczacılık Fakültesi Faculity of Pharmacy
6 Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar Meslek Yüksekokulu Vocational School
7 Doç.Dr. Fahri Erenel Sosyal Bilimler Enstitüsü Social Sciences Institute
8 Dr.Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul Teknoloji Transfer Ofisi Technology Transfer Office
9 Dr.Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
10 Prof.Dr. Güven Kıymaz Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
11 Dr.Öğr. Üyesi Refika Genç Koyucu Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences
12 Tuğçe Noyan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü Corporate Communication and Marketing Directorate
13 Burcu Özdemir Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
14 Doç.Dr. Elif Aylin Özüdoğru Fen Edebiyat Fakültesi Faculty of Arts and Sciences
15 Öğr.Gör. Özlem Salı Yabancı Diller Bölümü Foreign Languages ​​Department
16 Talat Şahin Mali İşler Financial Affairs
17 Prof.Dr. Semra Şardaş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Health Sciences Institute
       
Number Araştırma ve Geliştirme Kalite Komisyonu   Research and Development Quality Commission
1 Prof.Dr. Engin Ulukaya Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Dr.Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul Komisyon Başkan Yardımcısı Vice President of the Commission
3 Ceylan Adıgüzel Sürekli Eğitim Merkezi Continuing Education Center
4 Öğr.Gör. Tayf A.B. Alqozbakr Eczacılık Fakültesi Faculity of Pharmacy
5 Sündüs Çil Bilgi Kaynakları Direktörlüğü Information Resources Directorate
6 Dr.Öğr. Üyesi Feyzi Çimen Türkçe Eğitimi ve Öğretimi UAM Turkish Education and Teaching Application Research Center
7 Dr.Öğr. Üyesi Hakan Darıcı 3B Tasarım ve Prototipleme UAM 3B Design and Prototyping Application Research Center
8 Öğr.Gör. Engin Deniz Erbaş Meslek Yüksekokulu Vocational School
9 Doç.Dr. Fahri Erenel Ekonomi ve Politika UAM Economy and Politics Application Research Center
10 Prof.Dr. M. Numan Ermutlu Nörolojik Bilimler UAM Neurological Sciences Application Research Center
11 Öğr.Gör. Fatma Göral Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Faculty of Arts and Sciences Representative
12 Dr.Öğr. Üyesi Duygu Koyuncu Irmak Kök Hücre ve Doku Mühendisliği UAM Stem Cell and Tissue Engineering Application Research Center
13 Dr.Öğr. Üyesi Ayca İlter Tıp Fakültesi  Faculty of Medicine
14 Prof.Dr. Habibe Serap İnal Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences
15 Öğr.Gör. Şule Kılıçarslan Güvenlik ve Savunma Stratejileri UAM Security and Defense Strategies Application Research Center
16 Dr.Öğr. Üyesi Levent Korkmaz Yapay Zeka UAM Artificial Intelligence Application Research Center
17 Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Mısır Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
18 Burcu Özdemir Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
19 Derya Özdemir Yabancı Diller Bölümü Foreign Languages ​​Department
20 Elka Özkan Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
21 Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk Sağlık Bilimleri Enstitüsü Health Sciences Institute
22 Sema Şenoğlu Öğrenci Temsilcisi Student Representative
23 Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
24 Öğr. Gör. Atiye Türker Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Care Services 
       
Number Topluma Katkı Kalite Komisyonu   Quality Commission for Contribution to Society
1 Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özuyar Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Ceylan Adıgüzel Komisyon Başkan Yardımcısı Vice President of the Commission
3 Kahraman Akın Yabancı Diller Bölümü Foreign Languages ​​Department
4 Mohamed Alzubaidy Öğrenci Temsilcisi Student Representative
5 Öğr.Gör. Meryem Merve Beykoz Meslek Yüksekokulu Vocational School
6 Umur Çalıkoğlu Kariyer Merkezi Career Center
7 Dr.Öğr. Üyesi Hakan İmert Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
8 Tuğçe Noyan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü Corporate Communication and Marketing Directorate
9 Burcu Özdemir Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
10 Dr.Öğr. Üyesi Funda Özdemir Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
11 Elka Özkan Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
12 Dr.Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk Sağlık Bilimleri Enstitüsü Health Sciences Institute
13 Prof.Dr. İsmet Tamer Tıp Fakültesi Faculty of Medicine
14 Öğr.Gör. Atiye Türker Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Care Services 
15 Dr.Öğr. Üyesi Gülcan Urhan Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences
16 Atilla Varlı Genel Sekreterlik General Secretary
       
Number Ek Ders Usul Ve Esasları Belirleme Komisyonu   Committee for Determining Additional Course Procedures and Principles
1 Prof.Dr. Halit Tanju BESLER Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof.Dr. Peyami ÇELİKCAN Komisyon Başkan Yardımcısı Vice President of the Commission
3 Prof.Dr. Abdullah Uğur TANYELİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
4 Prof.Dr. Semra SARDAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Health Sciences Institute
5 Prof.Dr. Çetin Kaya KOÇ Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
6 Prof.Dr. Mehmet Numan ERMUTLU Nörolojik Bilimler UAM Neurological Sciences Application Research Center
7 Dr.Öğr. Üyesi Yemliha YILDIZ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Care Services 
8 Atilla VARLI Genel Sekreterlik General Secretary
9 Bedriye ATİK İnsan Kaynakları Human Resources
10 Elka ÖZKAN Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü Strategy and Institutional Development Directorate
       
Number Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu   Academic Performance Evaluation Commission
1 Prof.Dr. Engin Ulukaya Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt Üye Member
3 Doç.Dr. Fahri Erenel Üye Member
4 Dr.Öğr. Üyesi Esra Bayhantopçu Üye Member
5 Atilla Varlı Üye Member
6 Elka ÖZKAN Raportör Reporter
       
Number İSÜ Huzur ve Güveni Arttırma Komisyonu   İSÜ Peace and Confidence Promotion Commission
1 Prof.Dr. Hayri Şafak Ural Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Doç.Dr. Fahri ERENEL Komisyon Başkan Yardımcısı Vice President of the Commission
3 Atilla VARLI  Üye Member
4 Yaman Durusoy Üye Member
5 Av. Nuray Özgüney Yener Üye Member
6 Veli Baygendi Üye (Güvenlik Şirketi Müdürü) Member (Security Company Manager)
       
Number Satın Alma Öndeğerlendirme Komisyonu   Purchasing Pre-Evaluation Commission
1 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt (Başkan) Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof.Dr. Semra Şardaş Üye Member
3 Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz Üye Member
4 Prof.Dr. Güven Kıymaz Üye Member
5 Prof.Dr. Onur Altan Üye Member
6 Prof.Dr. Funda Elmacıoğlu Üye Member
7 Dr.Öğr. Üyesi Çağla Özer Üye Member
8 Atilla Varlı Üye Member
9 Talât Şahin Üye Member
       
Number İSÜ Koronavirüs Komisyonu (İSÜ KovKom) Hk.   İSÜ Coronavirus Comission
1 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof.Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın Üye Member
3 Prof.Dr. Gülay İmadoğlu Yetkin Üye Member
4 Dr.Öğr. Üyesi Tufan Akın Giray Üye Member
5 Prof.Dr. Tolga Simru Tuğrul Üye Member
6 Av. Nuray Özgüney Yener  Üye Member
       
Number Burs Değerlendirme Kurulu   Scholarship Evaluation Board
1 Prof.Dr. Erdal Karaöz Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof.Dr. Engin Ulukaya Üye Member
3 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt Üye Member
4 Prof.Dr. Güven Kıymaz Üye Member
5 Atilla Varlı Üye Member
6 Emre Eker Raportör Reporter
       
Number Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu   Scientific Research Projects Commission
1 Prof.Dr. Engin Ulukaya Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof.Dr. Abdullah Olgun Üye Member
3 Prof.Dr. Onur Altan Üye Member
4 Dr.Öğr. Üyesi Fatih Kiraz Üye Member
5 Adem Elbaşı Üye Member
6 Elif Sırma  Sekreterya Secretariat
       
Number İnsan Araştırmaları Etik Kurulu   Human Research Ethics Committee
1 Prof.Dr. Semra Şardaş Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof.Dr. Hikmet Koçak Üye Member
3 Prof.Dr. Yeşim Saliha Gürbüz Üye Member
4 Doç.Dr. İnci Kayın Üye Member
5 Dr.Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan Elbaşı Üye Member
6 Dr.Öğr. Üyesi Doğan Üvey Üye Member
7 Dr.Öğr. Üyesi Zehra Aydın Üye Member
8 Nurcihan Demirci Sekreterya Secretariat
       
Number Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu   Social and Human Sciences Research Ethics Committee
1 Doç.Dr. Fahri Erenel Kurul Başkanı- İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Chairman of the Board, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
2 Prof.Dr. Tanju Ceyhan Üye- Eczacılık Fakültesi Member - Faculty of Pharmacy
3 Prof.Dr. Margorit Rita Krespi Ülgen Üye- Fen Edebiyat Fakültesi Member- Faculty of Arts and Sciences
4 Doç.Dr. Yasemin Buran Üye- Sağlık Bilimleri Fakültesi Member- Faculty of Health Sciences
5 Dr.Öğr. Üyesi Süreyya Bozkurt Üye- Tıp Fakültesi Member- Faculty of Medicine
6 Dr.Öğr. Üyesi Feyzi Çimen Üye- Fen Edebiyat Fakültesi Member- Faculty of Arts and Sciences
7 Dr.Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit Üye- İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Member- Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
8 Dr. Öğr. Üyesi Hakan İMERT Üye- Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Member- Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
9 Nurcihan Demirci Sekreterya Secretariat
       
       
Number Tanıtım Komisyonu   Promotion Commission
1 Prof. Dr. Peyami Çelikcan Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof. Dr. Çetin Kayakoç Üye Member
3 Prof. Dr. Abdullah Olgun Üye Member
4 Prof. Dr. Hayri Şafak Ural Üye Member
5 Prof. Dr. Uğur Tanyeli Üye Member
6 Prof. Dr. İsmet Tamer Üye Member
7 Prof. Dr. Ayberk Kurt Üye Member
8 Doç. Dr. Aybike Serttaş Üye Member
9 Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz Üye Member
10 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar Üye Member
11 Dr. Öğr. Üyesi Yemliha Yıldız Üye Member
12 Atilla Varlı Üye Member
13 Begüm Usta Üye Member
14 Elka Özkan Üye Member
15 Tuğçe Noyan Üye Member
       
       
Number Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu   Distance Education Working Group
1 Prof. Dr. Halit Tanju Besler Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit    İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi (Üye) Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Representative (Member)
3 Dr. Öğr. Üyesi Demet Akalgan Eczacılık Fakültesi Temsilcisi (Üye) Faculty of Pharmacy Representative (Member)
4 Dr. Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt Tıp Fakültesi Temsilcisi (Üye) Faculty of Medicine Representative (Member)
5 Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiçekli İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi (Üye) Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Representative (Member)
6 Dr. Öğr. Üyesi Şükran Pakkan Tosun İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi (Üye) Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Representative (Member)
7 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mısır Mühendislik Fakültesi Temsilcisi (Üye) Faculty of Engineering Representative (Member)
8 Öğr. Gör.Vedat Göken Sağlık Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Üye) Vocational School of Health Care Services Representative (Member) 
9 Öğr. Gör. Dilek Kolca Sağlık Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Üye) Vocational School of Health Care Services Representative (Member) 
10 Öğr. Gör. Ece Giray Tufan Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Üye) Vocational School Representative (Member)
11 Öğr. Gör. Muammer Demirci Uzaktan Eğitim Merkezi Temsilcisi (Üye) Distance Education Center Representative (Member)
12 Öğr. Gör. Özlem Nur Besler Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Üye) Vocational School Representative (Member)
13 Arş. Gör. Yunus Emre Tütüneken Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi (Üye) Faculty of Health Sciences Representative (Member)
14 Arş. Gör. Bekir Ahmet İlgar Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi (Üye) Faculty of Arts and Sciences Representative (Member)
15 Arş. Gör. Cemil Sabaner Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi (Üye) Fine Arts Design and Architecture Faculty Representative (Member)
16 Talip Gülle Yabancı Diller Bölümü Temsilcisi (Üye) Foreign Languages ​​Department Representative (Member)
17 Begüm Usta Üye Member
18 Elka Özkan Üye Member
19 Mahide Ilgar Üye Member
20 Abdullah Uyulur Üye Member
Number Yayın Komisyonu   Publication Commission
1 Prof. Dr. Halit Tanju Besler Komisyon Başkanı Head of the Commission
2 Prof.Dr. Peyami Çelikcan Üye Member
3 Prof.Dr. İsmet Tamer Üye Member
4 Prof.Dr. Ahmet Atilla Şentürk Üye Member
5 Prof.Dr. Habibe Serap İnal Üye Member
6 Sündüs Çil Üye Member
       
Number İSÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Danışma Kurulu   İSÜ Teaching and Learning Center Advisory Board
1 Öğr.Gör. Ezgi TAMER Üye Member
2 Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm GÖKGÖZ Üye Member
3 Öğr.Gör. Özden UYGUN YÜKSEL Üye Member
4 Dr.Öğr. Üyesi Batu BAYÜLGEN Üye Member
5 Dr.Öğr. Üyesi Işık Ateş KIRAL Üye Member
6 Dr.Öğr. Üyesi Denizhan KARIŞ Üye Member
7 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ersin KaAHRAMAN Üye Member
8 Öğr.Gör. Kübra KÖÇE Üye Member