İstinye Üniversitesi

Rektör Danışmanları

cd
Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran
Rektör Danışmanı
-İnovasyon, Teknopark ve Teknoloji
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Sonrasında aynı dönemde Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetim ve Pazarlama ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Dr. Cem Duran 2016 Yılında İTÜ İşletme Mühendisliğinde “Müşteri Deneyimi Yönetimi” konusundaki tez çalışmasını bitirerek Doktor unvanı almıştır. Lisans mezuniyetinden sonra Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde 2 sene “Pazarlama Uzmanı” olarak çalıştıktan sonra Newyork Üniversitesinde “Coaching Skills for Manager” sertifika programına katılmıştır. 2007 yılında İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) 5 yıl “İş Geliştirme Yöneticisi” olarak çalışmış ve İDO’nun özelleştirme sürecinde aktif rol almıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin ilk ve tek Photo Marketing Ajansı, EDDRA’yı kurmuştur, bu şirket kendi sektöründeki en büyük oyuncu haline gelmiştir. Birçok girişimci hızlandırma programında değerlendirme sürecinde görev almış ve girişimcilere değişik projelerde mentorlük yapmıştır. 2014 yılında YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü ve YTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış bu süreçte birçok TTO ve Teknoparkın kuruluş sürecinde danışmanlıklar yapmıştır. 2017 yılı başından 2018 yılı sonuna kadar İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde Bölüm Başkanlığı yapmış ve aynı üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisini kurmuş ve yönetmiştir. 2018 Yılı Temmuz ayı itibariyle Teknopark İstanbul Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. İstinye Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde Yüksek Lisans seviyesinde “Girişimcilik” ve “Stratejik Pazarlama Yönetimi” dersleri vermektedir.
 

Pınar Özuyar
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gökçin Özuyar
Rektör Danışmanı
-Sürdürülebilirlik
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Pınar Gökçin Özuyar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin ardından, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı. Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dome International (Dubai) ve IBS Araştırma ve Danışmanlık (Istanbul) firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009 yılı sonrasında ise Özyeğin Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik başlığında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler yaptı. Boğaziçi, Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde sürdürülebilirlik konusunda dersler verdi. 2011 yılında IBM Akademik Inisiyatif Ödülü kazanmış, 11. Kalkınma Planında Çevre Çalışma Grubu üyesi olarak yeralmış ve ayrıca hazırladığı ‘sürdürülebilir ünversite modeli’ ile ISCN 2014 yıllık ödülünde mansiyon sahibi olmuştur. Halihazırda Alman Springer yayınevinin, ‘Sustainability in Higher Education (Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sürdürülebilirlik)’ ve ‘Encyclopeadia for UN Sustainable Development Goals (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ansiklopedisi)’ ansiklopedilerinde editörlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Konusunda dünyada lider olan Emerald yayınevinden çıkan ‘Journal of Sustainability of Higher Education’ ve ‘International Journal of Climate Change Strategies and Management’da da akademik kurul üyesidir.
 

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe
Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe
Rektör Danışmanı
-Eğitim-Öğretim Süreçleri

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Dr. Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Daha sonra, University of Exeter’dan doktora derecesini Eğitim alanından aldıktan sonra, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde önce Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 2001 yılında ise aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümüne geçti. Dr. Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu; üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yaptı. BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi) Öğretmen Akademisini kurdu ve akademinin koordinatörü oldu ve aynı zamanda üniversitenin okulöncesi biriminin koordinatörlüğünü yaptı. Kısa süreli olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinatörlüğü görevinde bulundu. Üniversite dışında ise, çeşitli eğitim kurumlarında kısa ve uzun süreli olarak akademik danışmanlıklar yaptı. 2020 yılının başında Boğaziçi Üniversitesinden emekli oldu ancak bölümünde yarı zamanlı olarak ders vermeye ve BÜYEM Öğretmen Akademisindeki koordinatörlük görevine devam etmektedir. Dr. Kızıltepe’nin yurt içinde ve yurt dışında (ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Hindistan, Japonya) yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, bilimsel kitap bölümleri vardır. Türkiye’de yayınlanmış Öğretişim - Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım ve editörlüğünü yaptığı Çocuklarda Özgüven Hakkında Her Şey adlı iki kitabı vardır. Ayrıca, yurtdışında Peter Lang Publishers’dan yayımlanan ‘Motivational Issues in Teaching’ adlı bir kitabı mevcuttur.
 

Şebnem Özdemiir
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir
Rektör Danışmanı
-Bilişim

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Şebnem Özdemir Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden lisans derecesini almıştır. Biri Matematik Eğitimi diğeri Enformatik alanında olmak üzere İstanbul Üniversitesi’nde iki yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Enformatik Anabilim Dalı’ndan almıştır. Doktora sonrası araştırmaları için 2018 yılında Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI) Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde bulunmuştur. 2019 yılında ise Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarında (Computer Science and Artificial Intelligence Lab- CSAIL) araştırma işbirlikçisi (research colloborator) olarak çalışmıştır. 2016 yılında geliştirdiği makine öğrenmesi modeli ile Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından verilen “İnsan Gelişimi Araştırmaları Ödülüne” layık görülmüştür. Dr. Özdemir veri bilimi odaklı ve yapay zeka tabanlı pek çok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, danışman, araştırmacı olarak görev yapmıştır. Özellikle 2018 yılının başlarından itibaren, ekibi ile birlikte çeşitli sektörlerde “Deep Project” serisi olarak adlandırdıkları derin öğrenme tabanlı uygulama projeleri gerçekleştirmektedir. Bunlar arasından yapay zekanın sanat üretmesi çalışmalarında Türk-Osmanlı sanat türlerine odaklanan Deep Classical Art Projesi yurtiçi ve yurtdışında ilgi ile karşılanmıştır. Dr. Özdemir’in veri bilimi ve makine öğrenmesi odaklı ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanmış pek çok kitap bölümü, makale çalışması ve patentleri bulunmaktadır. Dr. Özdemir, yapay zeka tabanlı ürün geliştirme odaklı yurt içi ve yurtdışı hizmet veren firmalarla işbirliklerine sahip olup danışmanlıklar vermektedir.
 

Tayfun UTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Utaş
Rektör Danışmanı
-Üniversite Sanayi İşbirlikleri

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Lisans eğitimini 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Tayfun Utaş 1994 yılında İstanbul Üniversitesinde MBA Türkçe programını tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalında “Yalın Üretimde Toplam Verimli Bakım (TPM) ve Bir Uygulama” konulu tezi ile Yüksek Lisans programını, Okan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında ‘’Hibrit İş Özellikleri Kuramı Çerçevesinde Mavi Yakalı çalışanların İş Motivasyonu’’ bitirme tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Tayfun Utaş iş hayatı süresince Toyota Üretim ve Yalın Üretim sistemleri konusunda projeler gerçekleştirmiştir. Üretim Bileşim Sistemleri konusunda birçok projenin liderliğini ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Toplam Verimli Yönetim (TPM) konusunda JIPM Japan Enstitute Plant Maintenance kuruluşu tarafından verilen “JIPM Instructor ” sertifikası sahibidir. Bu çalışmaların ardından “Dünya TPM” ödülünü almıştır.Tayfun Utaş aynı zamana Toyota Firmasında Yalın Üretim çalıştaylarına ve konferanslarına katılmıştır. MMO, İSO ve çeşitli firmalarda Yalın Sigma uygulamaları , TPM ve Yalın Üretim konusunda konferans ve eğitim vermiştir. İstanbul Sanayi Odası ile birlikte küçük ve orta sanayi işletmeleri için TPM ve 5S konusunda ortak ekip ile yazdığı el kitapları vardır.Tayfun Utaş Altı Sigma Karakuşak sertifikasına sahip olup 2012 yılından itibaren birçok projeye proje şampiyonu olarak birçok proje yönetmiştir. İş hayatına 1988 yılında özel şirketde üretim şefliği ile başlayan Tayfun Utaş 1990 -1991 yılında İngilterede dil eğitimi almıştır. 1991-2017 yılları arasında çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak çalışmıştır.Tayfun Utaş 2016-2018 yıları arasında uluslararası özel bir şirket de Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır.
 

Esra Bayhantopçu
Dr. Öğr. Üyesi Esra Bayhantopçu
Rektör Danışmanı
-Stratejik Süreç Yönetimi

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Esra Bayhantopçu, uluslararası müşterek doktora programı kapsamında, Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü ve Galatasaray Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları Bölümü’nden mezun olarak, doktorasını 2017 yılında tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında araştırmalarına Tübitak Uluslararası Yurtdışı Burs Programı desteğiyle Paris’de devam eden Bayhantopçu tezini ‘Türkiye’de erken yaşta evlendirilen kız çocukları problemi ve problemin yazılı ve sosyal medyada temsili’ üzerine yazmıştır. 2018 ilkbahar döneminde ise misafir öğretim üyesi olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans dersleri vermiştir. Yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Bölümü’nde, lisansını 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Esra Bayhantopçu, 2005 yılından itibaren özel sektörde çalışmaktadır. Profesyonel iş hayatına eğitim hayatı boyunca da devam eden Bayhantopçu, akademik çalışmalarının yanı sıra, 2010 yılından bu yana Kurumsal Sürdürülebilirlik alanında uzman danışman olarak çalışmaktadır. Türkiye’nin bu alandaki ilk danışmanları arasında yer almakta, ülkenin önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlarına profesyonel olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik strateji, süreç yönetimi ve raporlama danışmanlığı vermektedir. Esra Bayhantopçu, sürdürülebilirlik, kurumsal iletişim, medya ve iletişim, toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları alanlarında akademik çalışmalar yapmakta, bu alanlarda makale ve kitap bölümü bulunmaktadır.
 

İbrahim ELBAŞI
İbrahim Elbaşı
Rektör Danışmanı
-Ticarileşme
Özgeçmiş (CV)

info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
İbrahim Elbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme (SUNY Dual Diploma) bölümünü bitirerek, hem İstanbul Teknik Üniversitesi nden hem de State University of New York tan lisans diploması almıştır. Amerika Birleşik Devletleri ndeki eğitim hayatını, üniversite onur listesine girer ek tamamlamıştır. Akıcı seviyede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Elbaşı akademik hayatına, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bilimi Bölümünde lisansüstü eğitimiyle devam etmiş ve Bilim ve Teknoloji Stratejileri Ana Bilim Dalından Yüksek Li sans Diploması almaya hak kazanmıştır. Daha sonra Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Doktora programına katılmış, entelektüel sermaye ve temel yetenekler üzerine tez çalışmasını girişimciler özelinde yürütmüştür. Girişimcilik, İnovasyon, Strateji k Yönetim, Örgütsel Davranış ve Yenilik Stratejileri üzerine yayımlanmış makaleleri ve eş yazarı olduğu Ahlak Felsefesi ” başlıklı bir kitabı mevcuttur. Akademik hayatının yanı sıra iş hayatına PricewaterhouseCoopers da Şirket Birleşme Desteklerinde (Deals & Transaction Services) başlayan Elbaşı, iş kariyerine İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı ( Bil giyi Ticarileştirme Merkezi ) Genel Müdürü olana dek İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacısı ve Rektörlük Proje Ofisi Müdürü olarak devam etmiş, birçok ulusal ve uluslararası projede de yönetici olarak görev almıştır. TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi'nde meclis üyesi olarak vazife üstlenen Elbaşı nın, ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO) Bilişim İhtisas Komitesi ve Sanayi İhtisa s Komitesi üyelikleri bulunmaktadır. MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi üyesi ve Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İstinye Üniversitesi nin kurucu vakfı olan 21.Yüzyıl Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği ni sü rdüren Elbaşı çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yönetim kademelerinde görev almaktadır.
 

osmanunver
Prof. Dr. Osman Can Ünver
Rektör Danışmanı
-Uluslararasılaşma

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
16 Mayıs 1954 tarihinde Ankara’da doğan O. Can Ünver 1972 yılında bitirdiği TED Ankara Koleji’nden sonra lisans/yüksek lisans öğrenimi (Ana Dal: Siyaset Bilimi, Yan Dallar: İletişim Bilimi ve Türkoloji) için Almanya’ya gitmiş ve 1981 yılında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Magister Artium unvanı ile mezun olmuştur. Ünver doktora unvanını 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden “Almanya’nın Türkiye Politikalarında Oryantalizmin Yeri – 19. ve 20. Yüzyıllar” başlıklı teziyle almıştır.1979-2007 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatı mensubu olarak Münih, Nürnberg ve Hamburg Başkonsolosluklarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi, Berlin Büyükelçiliği’nde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri olarak görev yapmıştır. 1991-1993 yıllarında T.C. Başbakanlık Yurtdışı Vatandaş Konuları Müşaviri ve 1998-1999 yıllarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nezdinde Genel Sekreter Müşaviri unvanıyla görevlendirilmiştir. Ayrıca Bakanlık merkez teşkilatında Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü görevlerinde bulunmuş ve 2007 Ekim ayında kamu hizmetinden emekli olmuştur 2008 yılından itibaren de çeşitli üniversitelerde (Hacettepe, Başkent, Ufuk, Milli Savunma Üniversiteleri) DSÜ mukabilinde dersler vermiş, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konferans ve bilimsel etkinliğe aktif olarak katılmıştır. Ayrıca aralarında AB projeleri de olan çok sayıda projede yürütücü veya eğitici olarak görev üstlenmiştir. 2016 yılında “Siyasal Hayat ve Kurumlar” alanında doçent olduktan sonra 2018 Mayıs ayından itibaren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde kurucu Bölüm Başkanı olmuştur. 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde (İng.) akademik hayatına devam etmektedir.2015 yılında üye ülkeler tarafından dört yıllığına Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi (CMW) üyeliğine seçilmiş, 2019 yılında yeniden 2023 yılı sonuna kadar seçildiği bu Komite’nin 2019 Eylül ayında Başkanlığına getirilmiştir. Ünver’in uluslararası göç, Türkiye-Almanya İlişkileri ve kamu diplomasi alanlarında bilimsel yayınları bulunmaktadır.