İstinye Üniversitesi

Bağlantılar

• Yükseköğretim Kurulu Bologna Sayfası

• European Commission (Avrupa Komisyonu)

• Council of Europe (Avrupa Konseyi)

• EUA – European University Association (Avrupa Üniversiteler Birliği)

• EURASHE – European Association Institutions in Higher Education (Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği)

• ESIB – The National Unions of Students in Europe (Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri)

• UNESCO-CEPES – Center for Higher Education, (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu – Yükseköğretim Merkezi)

• EI – Education International Pan-European Structure (Uluslararası Eğitim Avrupa Yapısı)

• ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education (Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği)

• ETUCE – Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonları Birliği)

 The European Higher Education Area (Avrupa Yükseöğretim Alanı )