İstinye Üniversitesi

COVID-19 Dönemindeki Çalışmalar

Senkron ve asenkron uygulamalar,

 

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplam 1.168 ders senkron, 14 dersimiz de asenkron olmak üzere toplam 1.182 ders uygulanmaktadır. Bu dersler kapsamında verilen kısa ödevler, sunumlar, vaka tartışmaları vb. senkron ve asenkron olarak devam etmektedir. Ayrıca, Yabancı Diller Bölümü (hazırlık) ve Türkçe Öğretim Merkezi (TÜRKMER) de öğretim faaliyetlerine senkron ve asenkron olarak uzaktan eğitim platformumuz üzerinden devam etmektedirler.

Diğer bir eğitim merkezi olan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yeni açılan ücretsiz eğitimler (katılım belgeli) de uzaktan eğitim platformu üzerinden senkron olarak verilmektedir. Sürekli eğitim merkezi eğitimleri

 

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • 1, 2 ve 3. Sınıfların teorik derslerinin tamamı, 4. Sınıfların teorik derslerinin %90’dan fazlası İSÜ uzaktan eğitim platformu üzerinden senkron eğitimle gerçekleştirilmiştir. 4. Sınıflarda COVID-19 sürecinde özellikle klinik yükü fazla olan bazı öğretim elemanlarımız ise derslerini yine İSÜ uzaktan eğitim platformu üzerinden ancak asenkron olarak gerçekleştirmiş, dersin kayıtları öğrencilerimiz ile paylaşılmıştır.
 • 1-4. Sınıflarda öğrencilerimiz tüm senkron ve asenkron derslerin kayıtlarına ulaşabilmektedir. Verilen tüm teorik derslerin ders notları da ayrıca PDF dosyalar olarak öğrencilerimiz ile paylaşılmıştır.
 • Üniversitede yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime başlanması sonrasında yarım kalan laboratuvar uygulamalarının da uzaktan eğitimle verilmesine yönelik olarak da Fakültemizde çeşitli çalışmalar yürütülmüştür:
  1. Patoloji Laboratuvar Uygulamaları: Türkiye ilk kez uygulanan dijital patoloji uzaktan eğitim uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama ile öğretim üyelerinin dersi uygulamalı vermesi ve öğrencilerin patoloji preparatlarını laboratuvar ortamında olduğu gibi incelemeleri sağlamıştır.
  2. Histoloji Laboratuvar Uygulamaları: Öğrencilerin Üniversitedeki Dijilab’da bulunan bilgisayarlara uzaktan erişimi sağlanarak, laboratuvar çalışmalarını öğretim üyelerinin eşliğinde örgün öğretimdekine benzer şekilde uzaktan eğitimle uygulamalı olarak yapmaları sağlanmıştır
  3. Anatomi Laboratuvar Uygulamaları: Yüz yüze eğitime ara verilmesi sonrasında eksik kalan tüm anatomi uygulamaları için modeller üzerinde yapılan anlatımlı video çekimleri ve model fotoğrafları üzerinde oluşumları gösteren işaretlemeleri içeren laboratuvar rehberleri hazırlanmış ve öğrencilerle paylaşılmıştır.
  4. Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulamaları: Laboratuvar uygulamalarının video çekimleri yapılarak öğrencilerle paylaşılmaktadır.
  5. Biyokimya ve Fizyoloji Laboratuvar Uygulamaları: Söz konusu derslerin uygulamaları uzaktan eğitime ara verilmesinin öncesinde tamamlanmış olduğundan ek bir uygulama ihtiyacı oluşmamıştır.
 • Tıp Fakültesinde Uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan eğitimler, 1-3. Sınıflarda öğrencilerin temel beceri gelişimine dayalı Mesleki Becerileri Laboratuvarları ve 4. Sınıflarda stajların uygulamalı bölümüdür. Bu uygulamaların örgün eğitim başladığında tamamlanmasına yönelik olarak gereken planlama yapılmıştır.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Fakültemizde verilen tüm derslerin, “kayıt altına alınarak denetlenebilir olma şartıyla” üniversitemizin gerekli altyapıyı oluşturması sonrasında dijital ortamda yapılabilmesi sağlanmıştır. YÖK’ün COVID-19 salgını karşısında aldığı tedbirler doğrultusunda, 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan üniversitemizde dijital imkânlar ile uzaktan öğretim süreci başlamıştır.

Fakültemiz senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamanlı olmaksızın) online öğretim yöntemlerini kullanmıştır. Teorik dersler gibi tüm laboratuvar uygulaması içeren dersler, dersin niteliğine göre değişmekle birlikte canlı olarak sanal sınıf oluşturularak senkron olarak anlatılmaktadır. Bu kapsamda laboratuvar konusu hakkında teorik bilgiler, video gösterimleri, in silico çalışmalar, simülasyonlar vb. şeklinde yapılmış ve kaydedilmiştir. İlgili materyaller de öğrencinin istediği zaman sisteme girip yararlanabilmesi için doküman olarak yüklenmiştir. Üniversitemizin bu konudaki deneyimi, bu süreci kolay bir şekilde yönetebilme imkânı vermiştir. Mutlaka ıslak deney yapılarak ve yüz yüze eğitimle kazandırılacak yetkinlikler için pandemi sonrası yoğunlaştırılmış planlı eğitimler yapılacaktır.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Perculus üzerinden 2019-2020 Bahar dönemi dersleri verilmektedir. Uygulama isteyen dersler için:

 • Modifiye Baryum Yutma Çalışması:  Northern Speech Services aracılığı ile Yutmanın radyolojik açıdan değerlendirilip tanılandırıldığı laboratuvarına katınılmaktadır. Uygulama çerçevesinde oral, farengeal, ve özefageal fazlarını değerlendirip, tanılandırarak tedavi planlama sağlanmaktadır. Laboratuvarda geçme alt sınır notu 80 olup sınav sistem üzerinden alınmaktadır.
 • Lee Silverman Voice Terapi laboratuvarına da kanıta dayalı dünyada bilinen ve nörodejaneratif bozukluklarda kullanılan LSVT yöntemi uygulamalı olarak öğrenilmekte ve portfolio hazırlanmakta. Öğrencilerin 90 günü var.
 • Mikrosoft Teams toplantısında tez öğrencileriyle görüşmeler yapılmaktadır.
 • Kütüphane kaynaklarının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Amerikan Dil ve Konuşma Bozuklukları Derneği yayınları öğrencilerle derslerde kullanılmak üzere paylaşıldı. Bu kitaplar DKT Laboratuvarı tekrar açılınca oradaki sisteme de yüklenecek.

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İngilizce Hazırlık Birimi olarak üniversiteler eğitime ara verdiği tarihten itibaren tedbir ve ihtiyatla hareket ederek öğrencilerimizi en iyi şekilde bilgilendirmiş bulunmaktayız. Derslerimizin online yapılabileceğini öngörerek İstanbul’dan ayrılma ihtimali olan öğrencilerimizin tüm ders materyal ve gereçlerini yanlarına aldıklarından emin olmuş ve ayrıca öğretim görevlilerimizin için de kullandığımız kitapların online versiyonlarını IT departmanımız ve kitaplarını kullandığımız yayınevi (Cambridge Press) iş birliği ile ivedilikle temin edilmesini sağlamış bulunmaktayız.Bu sayede, hiç vakit kaybetmeksizin 18 Mart 2020 tarihinde online derslerimize Zoom platformu üzerinden başlamış bulunmaktayız. 16 ve 17 Mart 2020 tarihlerinde yapılması gereken derslerin telafileri de aynı hafta içinde tamamlanmıştır.İngilizce Hazırlık öğrencileri hafta içi her gün, günde 2X40 dakika ders işlemektedirler.Öğrencilerimizin ödev takibini daha önceden de kullanmakta olduğumuz “Google Classroom” platformu üzerinden düzenli ve denetimli bir şekilde yapmaktayız. Program dahilindeki öğrencilere derslerden önce ödevler ve alıştırmalar verilmekte ve bu sayede online derslerden azami fayda sağlamak amaçlanmaktadır.Sınıf içinde öğrencilerimize her hafta bir okuma kitabı okutarak bu kitaplar üzerine verdiğimiz book quiz uygulaması kitap raporu şekline dönüştürülmüş, haftalık teslim ettikleri kelime alıştırmalarına da yukarıda belirtilen ödev platformu üzerinden devam edilmiştir.Online eğitime geçişte hiç zaman kaydedilmediğinden ders planı ve izlencelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.Zoom platformunda yapılan tüm dersler video kaydına alınmış ve bu dersler üniversitemizin LMS sistemine düzenli olarak yüklenerek kaçıran öğrencilerimizin dersi izleyebilmeleri sağlanmıştır.Sistem işleyişinin kontrolü önce seviye koordinatörleri, daha sonra birim direktörü ve son olarak bizzat bölüm başkanımız tarafından yapılmıştır ve yapılmaktadır. Vize ve final sınavları/projeleri Sınav Geliştirme Birimi ve Ölçme Değerlendirme Birimimiz tarafından yeniden düzenlenmiş olup ayrıntılı bilgi sonraki başlıklarda sunulmuştur.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 Bahar Dönemi’nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açılan ve kapsamları “tamamen teorik /tamamen uygulamalı/ teorik ve uygulama birlikte” şeklinde olan 232 dersin, 214 tanesi İstinye Üniversitesi Uzaktan Öğrenme Yönetim Sistemi (İSU-LMS) üzerinde verilmeye başlanmış ve bu şekilde akademik takvime göre tamamlanacaktır. Buna ilaveten Ağız ve Diş Sağlığı Programı, Ameliyathane Hizmetleri Programı, Anestezi Programı, Diyaliz Programı, Fizyoterapi Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’ndaki toplam 18 dersin de teorik kısımları yine İSU-LMS üzerinden veriliyor olup, uygulama kısımları yaz uygulamaları şeklinde tamamlanacaktır. Dersler senkronize olarak dersin hocasının oluşturulan sanal sınıflar üzerinden dersi alan öğrencilerle bir araya gelmesi şeklinde yapılmaktadır.

 

 

Sınav uygulamaları,

 

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Bütün derslerimizde sınav uygulaması ödev/proje ya da çevrimiçi sınav olarak şekilde uzaktan eğitim platformumuz üzerinden uygulanmaktadır. Yaşanan salgın sürecinin devam etmesi ve lüzum görülmesi halinde final sınavlarımızı da aynı şekilde uzaktan eğitim platformumuz üzerinden yapmayı planlamaktayız.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Komite Sınavları: 1-3 Sınıflardaki komite sınavlarına yönelik olarak, öncelikle öğrencilerin sınava adaptasyonu ve sistemin denenmesi amacıyla notlandırma yapılmayan bir simüle sınav uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sonrasında öğrencilere online sınav konusunda yapılan anket ile görüşleri sorulmuş, öğrencilerden yaklaşık %70 oranında komite sınavlarının okul açıldıktan sonra yüz yüze yapılması yönünde geri-bildirim alınmıştır. İSÜ Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kurulu ve Fakülte Kurulunda yapılan değerlendirmede eğitim programının sonlandığı mayıs ayı ortasına kadar komite sınavlarının online ortamda yapılmayarak sürecin nasıl gelişeceğinin beklenmesi, YÖK veya Rektörlüğün bağlayıcı bir kararı olması ya da sürecin çok uzaması halinde komite sınavlarının online olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 • Seçmeli Ders Ara sınavları: Seçmeli derslerin önemli bir bölümü öğrencilere ödev/proje/sunum verilerek, birkaçı ise online sınav ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere ödev/proje/sunumları Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden verilmiş ve aynı sistem kanalıyla değerlendirilmiştir. Online sınavlar da aynı platform üzerinden gerçekleştirilmiştir.
 • Yıl Sonu Sınavları: YÖK veya Rektörlüğün bağlayıcı kararı ya da sürecin çok uzaması söz konusu olmaması halinde tüm yıl sonu sınavlarının okullar açıldıktan sonra yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
 • 4. Sınıf Staj Sınavları YÖK veya Rektörlüğün bağlayıcı kararı ya da sürecin çok uzaması söz konusu olmaması halinde tüm staj sınavlarının da okullar açıldıktan sonra yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

COVID-19 salgını dolayısıyla fakültemizde sınavların online olarak Perculus sistemi üzerinden yapılması planlanmıştır. Online verilecek olan derslerin ölçme ve değerlendirmesi amacıyla, her ders için bir ara sınav ve final sınavı uygulaması planlanmıştır. Ara sınavlar ders içeriğine göre değişmekle birlikte ödev/proje ve online sınav şeklinde yapılmaktadır. Çoğu öğretim üyemiz ara sınav yerine ödev uygulaması yapmışlardır. Öğrencilere ödevleri Perculus sistemi üzerinden verilmiş ve değerlendirilerek sonuçlar aynı sistem kanalıyla duyurulmuştur. Pandemi sürecinin uzaması halinde, Final sınavları da daha sonra belirlenecek olan final haftasında uygulanacaktır. Ara sınavın değerlendirmeye katkısı %30, final sınavının katkısı ise %70 olarak Fakülte Kurulu kararıyla belirlenmiş ve öğrencilere duyurulmuştur.

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dönem ortasında uygulanan vize sınavı ‘Quarter’ yerine proje içerikleri oluşturulmuştur. Bu projelerde, öğrencilerin hem İngilizce dil bilgilerini hem de bölümlerinde ihtiyaç duyacakları temel becerileri pratik edecekleri bir içerik benimsenmiştir. Öğrencilerin dönem boyunca derslerinde öğrendikleri konular üzerinden dört temel dil becerisini kullanmalarını gerektiren aktivitelere yer verilmiştir. Sırasıyla okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşan projelerde, öğrenciler seçilen tema ve konular üzerine farklı kaynaklardan okumalar ve çevrimiçi akademik dinlemeler yapmaya yönlendirilmiş; daha sonra bu tema veya konunun farklı bir yönünü ele alan kısa denemeler (essay) yazmaları ve konu ile ilişkili olarak verilen soruları cevapladıkları bir video çekmeleri istenmiştir.

İçerikler, ayrıca öğrencileri analiz, sentez, çıkarım gibi üst düzey düşünme becerilerini (higher order thinking skills) kullanmaya ve geliştirmeye ve eleştirel düşünmeye teşvik edecek şekilde hazırlanmıştır.

 • Okuma bölümünde, en az iki akademik metin sunulmuş ve bu metinler üzerine öğrencileri İngilizce bilgilerini ve bilişsel becerilerini kullanmaya yönelten sorular sorulmuştur.
 • Dinleme bölümünde, okuma bölümündeki aynı konunun farklı bir yönünü ele alan bir video verilmiş ve bu video üzerine kısa cevaplar gerektiren sorular sorulmuştur.
 • Okuma ve dinleme kısımlarının bir diğer amacı da öğrencileri İngilizcedeki üretken (productive) becerilerini ölçecek olan yazma ve konuşma kısımlarına hazırlamak; bu bölümlerde verilen soruları cevaplarken faydalanabilecekleri fikirleri kazandırmaktır.
 • Yazma bölümünde, öğrencilerden hem okuma ve dinleme bölümlerindeki çalıştıkları metinlere dayanarak hem de kendi bilgi ve araştırmalarıyla, verilen iki konu üzerine iki kısa deneme (essay) yazmaları istenmiştir. Daha alt İngilizce seviyesindeki sınıflarda bu bölüm, paragraf yazma ile sınırlandırılmıştır.
 • Konuşma bölümünde, öğrencilerin sınav boyunca hakkında okuyup dinledikleri ve yazdıkları konuya ilişkin, farklı sorular verilmiş ve bu soruları cevapladıkları giriş gelişme ve sonuç bölümleri olan bir video çekmeleri istenmiştir.

Bütün proje, ölçme-değerlendirmenin temelde bir öğretme aracı olduğu anlayışıyla hazırlanmış; arzu edilen olumlu etkilerin (washback) elde edilebilmesi ve öğrencilerin İngilizce ve akademik becerilerine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ara sınavları; test (çoktan seçmeli) soruları, açık uçlu (klasik) sorular, karma (test ve klasik), ödev/proje vb. yöntemlerden biri ile elektronik ortamda yapılmıştır.Bu kapsamda ortak zorunlu dersler (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I-II) ve farklı programlardan ilave olarak 28 dersimiz için elektronik ortamda sınav yapılmış olup diğer derslerin ara sınavları ödev/proje vb şeklinde yapılmıştır.

 

Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler,

 

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Öğretim elemanlarına 23 Mart öncesinde uzaktan eğitim metodolojisini kavramaya yönelik eğitimler verildi. Bunlar;

  • Uzaktan eğitim nedir, ne tür uygulamalar yapılmaktadır ve kullanılan materyaller nedir? konularını içeren online bir seminer (17 Mart 2020)
  • Nasıl ders dokümanı oluşturulur? Canlı sanal sınıf ders ortamını tanıma adlı bir seminer (20 Mart 2020)

Bu seminerlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. https://www.youtube.com/playlist?list=PLs6DCZn_R6_JVR8ldGcMSGktumCSYtKIn

Yukarıdaki eğitimlere ek olarak, kullandığımız uzaktan eğitim platformumuzun (istinye.almscloud.com) kullanımı hakkında video ve PDF kılavuzlar hazırlanarak öğretim elemanlarının istifadelerine sunuldu. Bu eğitimler,

 • Eğitmen LMS giriş
 • Eğitmen bilgi güncelleme ve şifre değiştirme
 • Eğitmen sanal sınıf oluşturma
 • Eğitmen doküman yükleme
 • Eğitmen ödev tanımlama
 • Eğitmen video ekleme
 • Eğitmen sınav modülü çoklu soru ekleme
 • Eğitmen sınav modülü tek soru ekleme
 • Eğitmen sınav oluşturma
 • Eğitmen duyuru, mesaj ve öğrenci bilgilerine erişme
 • Eğitmen ödev ve sınav oluştururken yaşanabilecek sorunlar ve çözümleri
 • Eğitmen sınav okuma ve notlandırma

Yukarıdaki video kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. https://www.youtube.com/playlist?list=PLs6DCZn_R6_LEEX7bbWV6KW9vnklPBUsO

Bütün bunlara ek olarak, dersler başlamadan önce öğretim elemanlarının uzaktan eğitim platformu üzerinden ders anlatma tecrübesi edinmesi sağlandı. Bu eğitim ve kılavuzlar sayesinde 23 Mart 2020 tarihinde derslerimiz sorunsuz şekilde başlamış ve devam etmektedir. Diğer taraftan halihazırda bilgi işlem merkezi ve uzaktan eğitim merkezi personelimiz ihtiyaç olması halinde öğretim elemanlarına teknik destek hizmeti vermektedir.

 

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Uzaktan Eğitim Platformu Eğitimleri: Uzaktan eğitim faaliyetlerine başlanmadan önce Üniversitemiz tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra, tüm öğretim elemanlarımız UZEM modeli ile nasıl eğitim yapılabileceği konusunda hazırladığımız broşürler ve videolar bilgilendirilmiştir. Öğretim üyelerine destek vermek üzere her sınıftan sorumlu bir Araştırma Görevlisi belirlenerek öğretim üyelerine duyurulmuştur. Ayrıca Klinisyen Öğretim Üyeleri için çalıştıkları hastanede birer BİM görevlisinin sisteme yönelik eğitimi sağlanmış, derslerin gerçekleştirilebileceği bir oda hazırlanmış ve ihtiyaç duyan öğretim üyelerinin teknik destek alarak derslerini gerçekleştirebilmeleri sağlanmıştır.
 • COVID-19 Online Eğitimleri: Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyemiz Prof. Dr. Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN tarafından online seminer, canlı instagram toplantıları ile tüm Öğretim Elemanlarına yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir.
 • Eğiticilerin Eğitimi: Tıp Eğitimi Anabilim Dalı koordinasyonu ile genç akademisyenler başta olmak üzere, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin eğitim becerilerini artırmaya yönelik olarak uzaktan eğitim ortamı üzerinden yapılacak bir “Eğiticilerin Eğitimi” programı planlanmış olup Mayıs içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamadan önce tüm öğretim elemanlarımız UZEM modeli ile nasıl eğitim yapılabileceği konusunda bilgilendirildi. Bu kapsamda tüm akademik kadroya yönelik online eğitimler verildi. Verilen bu eğitim sonrasında derse giren öğretim elemanlarımız derslerini vermeye başladılar. Devam eden bu süreç boyunca, online eğitim konusundaki bilgilendirmeler devam etmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımızın online ders eğitimi esnasında karşılaştıkları problemler anlık teknik destek sağlanarak giderilmektedir. Online ders verme sürecinde, derse giren öğretim üyelerimiz ders saatlerinde sanal sınıflara girerek canlı ders anlatımı yapmışlar ve anlattıkları ders sisteme kaydedildiğinden öğrencilerin daha sonra yararlanabilmelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ilgili ders materyallerine ulaşabilmeleri için bu materyaller pdf formatlı olarak sisteme yüklenmiştir.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitime başlanmasına iliştin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) dan gelen onaya kadar, İstinye Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından sistemin kullanılmasına ilişkin çeşitli online eğitimler verilmiş, buna ek olarak bilgilendirici video ve doküman paylaşımı yapılarak İSU-LMS’nin öğretim elemanlarınca tamamen işlevsel olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.Üniversitemiz tarafından online olarak verilen, COVID-19 hastalığını tanıma, hastalıktan korunma, fizyolojik ve psikolojik olarak bu süreçten sağlıklı çıkmaya yönelik seminerlere öğretim elemanlarımız yoğun olarak katılmıştır.

 

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları,

 

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Dersler başlamadan önce öğrencilere uzaktan eğitim sisteminin nasıl olacağı ve süreç hakkında Üniversite Rektörümüz Prof.Dr. Erdal KARAÖZ tarafından üniversite sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar ile bilgilendirme yapıldı. Dersler başlamadan önce aşağıdaki kılavuzlar öğrencilere ulaştırıldı.

 • Öğrenci LMS giriş
 • Öğrenci sanal sınıflara giriş
 • Öğrenci ders materyallerine ulaşım
 • Uzaktan eğitimde sıksa sorulan sorular

Hazırlanan bu kılavuzlar, üniversite web sayfasından duyuru girilmesi ve e-posta gönderilmesi suretiyle öğrencilere duyuruldu. SMS ile de bu bilgiler verilip ilgili duyuruya yönlendirildiler.

Türk Öğrenciler için hazırlanan video kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLs6DCZn_R6_LQbamRGwTjWUri0TNCK7HZ

Yabancı öğrenciler için İngilizce hazırlanan video kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLs6DCZn_R6_L8CTrC7-2gldiJvRtj60_4

Ayrıca, öğrencilerin yaşadıkları sorunlara anlık olarak uzaktan.egitim@istinye.edu.tr e-posta adresi üzerinden çözüm bulunmaktadır.

Süreçte öğrencileri ilgilendiren bütün bilgilendirmeler uzaktan eğitim platformumuz üzerinden mesaj ve duyuru ile öğrencilere iletilmekte ve gerektiğinde de SMS gönderilerek bilgilendirme yapılmaktadır.

 

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1. Bilgilendirme Çalışmaları:


COVID-19 Pandemisi Bilgilendirme Eğitimleri:

 • Prof. Dr. Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN (Enfeksiyon hastalıkları)/Dr. Öğrt. Üyesi Kaya Sami NİZAMOĞLU (Halk Sağlığı): Tıp Fakültesi öğrencileri ve Öğretim Üyelerine yönelik “Yeni Koronavirus Salgını” Paneli, 13 Şubat 2020
 • Prof. Dr. Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN/ Topkapı Kampüsü ve Güney Kampüsümüzde tüm öğrencilerimize yönelik “COVID-19 Salgını” bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir.
 • 16 Mart tarihinde örgün öğretime ara verilmesinden sonra benzer eğitim ve bilgilendirme toplantıları Prof. Dr. Fışgın tarafından Uzaktan Eğitim Platformumuz üzerinden tekrar edilmiş, katılımcıların sürece ilişkin soruları yanıtlanmıştır.

Whatsup Grupları: Dekanlık, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Sınıf/Şube Sorumlusu Öğretim Üyeleri ve Sınıf/Şube Temsilcisi Öğrencilerin yer aldığı bir whatsup grubu oluşturularak sürecin her aşamasında öğrencilere bilgi sağlanmış, öğrencilerin görüş ve önerileri alınmış ve her türlü gelişme ve kararın şeffaf bir şekilde tüm öğrenciler tarafında biliniyor olmasına özen gösterilmiştir.
Dekan Toplantıları: Tıp Fakültesi Dekanı tüm şubelerle online ortamda “Dekanla Toplantı” başlıklı uzaktan erişimli toplantılar gerçekleştirmiş. Öğrenciler sürece ilişkin gelişmeler hakkında Dekan tarafından bilgilendirilmiş, öğrencilerin soru ve düşünceleri alınarak, cevaplandırılmış ve öğrencilerin de alınan kararlara katılımları sağlanmıştır.

2.Destek Çalışmaları:
Laboratuvar ve uygulamaların uzaktan eğitimle gerçekleşmesine yönelik yukarıda (Senkron ve asenkron uygulamalar) açıklanan girişimlerin yanı sıra,

Kütüphanemiz aracılığıyla öğrencilerin online kullanabilecekleri online kitap çeşitliği artırılmış, Anatomi ve benzeri uygulama ağırlıklı dersler için öğrencilerin kütüphane üzerinden erişebilecekleri yeni yazılım ve platformların deneme sürümleri temin edilmiş ve öğrencilerin kullanımına açılmıştır.
Staj uygulamaları aksayan 4. Sınıf öğrencilerinin eğitimlerini desteklemek için:

 • Uzaktan Eğitimle verilecek Probleme Dayalı Öğrenme oturumları planlanmış olup mayıs ayında bu oturumlar gerçekleştirilecektir.
 • Antibiyotikler gibi öğrencilerinin bilgilerini pekiştirmeye yönelik webinar programları hazırlanarak öğrencilerin rutin müfredatlarına eklenmiştir.
 • Öğrencilerle birlikte soru çözüm oturumları planlanmış olup mayıs ayında bu oturumlar gerçekleştirilecektir.

Benzer şekilde 1-3. Sınıf öğrencilerimiz için de müfredat dışı ek ders/seminerler oluşturmak üzere tüm Anabilim Dallarımız çalışmaktadır. Bu kapsamdaki ilk uygulama Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımız tarafından oluşturulan “PATO-FİT” programı ile başlatılmıştır. “PATO-FİT programını takip et! PATO-FİT KAL!” sloganı ile yürütülen Program üçüncü sınıfların 4. ve 5. Komitede verilen dersleri tekrar etmeyi ve öğrencilere komite sınavlarına yönelik hazırlıklarında yardımcı olmayı hedeflemektedir.

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Tüm öğrencilere 23 Mart öncesinde seminerler ile uzaktan eğitim hakkında bilgi verildi. Ayrıca, süreç boyunca da bilgilendirmeler devam etti ve etmektedir. Gerektiği durumlarda anlık teknik destek sağlanmaktadır.  Bu kapsamda, uygulamaya dayalı program olan fakültemizde öğrencilere teorik derslerde dijital imkânların nasıl kullanılacağı ve uygulama derslerinin uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak nasıl gerçekleştirileceği konusunda Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından online eğitimler verildi. Ders programları ve yapılacak olan sınav tarihleri akademik takvime uygun olarak belirlenerek öğrencilere sistem kanalıyla online olarak duyuruldu.Ayrıca, Lisans düzeyindeki bu uygulama ve yaklaşıma, lisansüstü düzeyde de imkân tanınmış ve denetlenebilir olma kaydıyla uzaktan öğretim ve dijital imkânlar kullanılarak eğitim-öğretim faaliyetlerine nasıl devam edileceği hususunda öğrenciler bilgilendirildi.Başta öğrenci temsilcileri aracılığıyla olmak üzere öğrencilerimiz süreç boyunca kesintisiz bilgilendirildi. Tüm öğrencilere yönelik dekan tarafında video bilgilendirmesi yapıldı. Öğrencilerin kendileri ve yakınlarıyla ilgili başta sağlıkla ilgili olmak üzere yardım talep ettikleri her konu yakinen takip edilerek yardımcı olundu.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Yüz yüze eğitime ara verilmesi ile öğrencilere en rahat ve sağlıklı olarak ulaşılabilecek şekilde, e-posta, cep telefonlarına mesaj, anlık mesajlaşma programları üzerinden bilgilendirmeler sıklıkla yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra uzaktan öğretime geçilirken öğretim elemanlarına benzer bir şekilde öğrencilere de İSU-LMS’nin kullanımına ilişkin bilgilendirici video, doküman paylaşımı yapılmıştır.

Sürecin başlaması ve davam etmesi ile her bir program başkanı sorumlu olduğu sınıflarla hem İSU-LMS hem de başka dijital platformlar üzerinden video konferans şeklinde canlı olarak bir araya gelmiş, öğrencileri dersleri, eğitimleri konusunda bilgilendirmiş ve öğrencilerden gelen taleplere göre bu görüşmeleri belli bir periyotta gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda öğrencilere hem ders hem de ders dışında kendileri ve aileleriyle birlikte nasıl daha sağlıklı kalabileceklerine ilişkin tavsiyelerde bulunulmuş, öğrencilerin psikolojik anlamda yalnız ve umutsuz hissetmemeleri amaçlanmıştır, böylelikle öğrencilerin motivasyonlarının da arttırılması hedeflenmiştir.

Bu süreçte program başkanları öğrencilerle sürekli temasta kalmaya devam etmişler, zaman zaman bu video konferanslara SMHYO Müdürü de katılıp öğrencilere bilgilendirmeler yapmıştır.

Aynı dönemde öğrencilerin katılımına açık olan İstinye üniversitesi Öğrenci Merkezi tarafından düzenlenen online seminerler başlamış ve bu seminerlerle öğrencilerin salgına karşı bilinçlenmesi, korunması psikolojik ve fizyolojik olarak desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu seminerlerin İSU-LMS üzerinden kaydedilmesi ile öğrencilerin istedikleri zaman bu kayıtları izleyip faydalanması amaçlanmıştır.

 

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

COVID-19 Pandemi sürecinde Pandemi hastanesi olarak ilan edilen İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gaziosmanpaşa Ek Hizmet Binasında 01 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla poliklinikte ayaktan takip edilen, klinikte ve yoğun bakımlarımızda yatan ve iyileşerek taburcu edilen hasta sayılarımız aşağıda yer alan Tablo ’da yer almaktadır.

 

İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gaziosmanpaşa Ek Hizmet Binası

Covid tanısı alıp, Ayaktan takip edilen hasta Sayısı,

175

318

Yatan Hasta Sayısı

196

318

Yoğun Bakımlar Yatan Hasta Sayısı:

35

71

Taburcu olan Hasta Sayısı

146

208

Toplam (poliklinik ve yatan hasta sayısı) COVID Hasta Sayısı:

406

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

COVID-19 tanısı konmuş ve evinde takip edilen hastalara yönelik Tele-rehabilitasyon sistemi ile pulmoner rehabilitasyon programı uygulanıyor. Haftada 4 gün 30-45 dk ‘lık egzersiz eğitim seansları görüntülü konuşma üzerinden hastalara birebir yaptırılıyor. Şu ana kadar 30 hastaya bu hizmeti vermekteyiz.

Sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan kronik hastalığı olan hastalar Tele-rehabilitasyon sistemi ile değerlendirilip haftada 3 gün 30-45 dk ‘lık egzersiz eğitim seansları görüntülü konuşma üzerinden hastalara birebir yaptırılıyor. Şu ana kadar 60 hastaya bu hizmet vermekteyiz.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 1. Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanımız ve Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Karaöz, COVID-19 tanısı ile yoğun bakımda tedavi gören hastalarda Kök Hücre tedavisi çalışmalarında yer almaktadır.
 2. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Ocak tarafından “Anti-COVID-19 İlaç Modelleme Çalışmaları ve Spesifik Tanı için qRT-PCR Test Kiti geliştirilmesi” başlıklı bir proje hazırlanmış olup Etik kurul izin sürecindedir

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

In silico çalışmalar: COVID-19 pandemisinin ilk günlerinden itibaren fakültemizdeki ilgili öğretim elemanlarıyla in silico COVID-19 grubunu kurarak çalışmalara başladık. Bu kapsamdaki çalışmalarımız halen de devam etmekte olup, sanal tarama ve moleküler modelleme çalışmalarıyla virüsün etkilerini azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek aday etkili bileşikler keşfetmeye çalışıyoruz.

Sanayi işbirliği: Oksijen nanobaloncuklar içeren damar içi sıvı üretilip bunun deney hayvanlarında denenmesi için bir ilaç firmasıyla çalışma başlatıldı. İlgili etik kurul başvurusu yapıldı.

Bitkisel formülasyon geliştirilmesi: İlgili öğretim elemanlarımızın katılımıyla kurulan bir araştırma grubunda tıbbi bitkilerin COVID-19 kullanımına yönelik bir formülasyon çalışması yürütülmektedir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

  1. (Mustafa Mısır) araştırmalarımız temel olarak mevcut TÜBİTAK 2232 projem üzerinden yürümektedir. Paralel biçimde, makale yazım çalışmalarım sürmektedir.
  2. (Çetin Kaya Koç) araştırmalarımız temel olarak mevcut TÜBİTAK 2232 projem üzerinden yürümektedir. Şifrelenmiş veri üzerinde makine öğrenmesi yapılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
  3. (Mustafa Mısır) COVID-19 özelinde “A COVID-19 Simulation Tool with Temporal Prediction based on Real-Time Movement Data” başlıklı bir proje önerisi hazırlanarak, Katar Üniversitesi’den bir akademisyenle birlikte üniversite içi destek fonuna başvuru yapılmıştır. İlgili bir proje de TÜBİTAK SOBAG COVID-19 ÇAĞRISI kapsamında gönderilecektir. İslam Kalkınma Bankası’nın COVID-19 Salgını Konulu çağrısına yönelik farklı bir proje hazırlığı da planlanmaktadır.
  4. (Şener Özönder) Yüzey fiziği fraktal yapıları üzerine 1002 projesi yazımı ve ABD’nin en popüler veri bilimi ve yapay zekâ konferansı KDD’ye tutorial önerisi.
  5. (Şener Özönder) 3-11 Mayıs’da QTurkey Kuantum Hesaplama Atölyesine katılım. Bu atölyede özellikle kuantum ilaç tasarımı üzerinde çalışmalar olacaktır.
  6. (Şener Özönder) İTÜ BAP projesi olarak alınan ₺1.000.000 bütçeli “Nano-Geliştirilmiş Ölçeklenebilir Kuantum Güneş Pili Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu” projesinde ilk 6 ay (toplam 2 yıl) tamamlandı.
  7. (Barış Doğru) Üniversitemizin -3. Lab katında yer alan “Mekanik Laboratuvarı” içindeki teknik donanım, laboratuvar kurulumu ve oda şartlandırılması konularında mühendislik fakültesi içindeki 6 adet öğrencimiz ile cumartesi günleri ZOOM toplantısı yapılmaktadır. Yapılan çizimler, ekipman listeleri ve katılmak istenen ulusararası IMech Student Formula yarışı için üzerinde çalışılan ders materyalleri bulut sistemi üzerinde yedeklenmektedir. 6 öğrencimiz ÖMER altındaki “Racing Club” isimli öğrenci kulübünde çalışmalarını sürdürmektedir.
  8. (Serhan Aydın) Aydın, N.S. and Tirkolaee, E.B. “A bi-level decision support system for sustainable healthcare resource allocation problem during pandemic outbreaks”, IsDB Call for Innovation via Transform Fund 2020 (in progress)
  9. (Barış Doğru) Yarış arabası ekibinin teorik altyapısını oluşturmak için yine haftada bir gün ZOOM üzerinden “Internal Combustion Engines” dersi canlı olarak anlatılmaktadır. Söz konusu öğrenci grubuna yönelik 8 adet dersten oluşan bir ders müfredatı hazırlanmıştır. Bu müfredattaki dersler sırasıyla öğrencilere anlatılmaktadır.
  10. (Barış Doğru) Eylül 2020’de Gaziantep’te düzenlenecek TEKNOFEST Yarışması’na katılım aşamasındaki “Kavramsal Tasarım Raporu” hazırlanmış ve TÜBİTAK sistemine yüklenmiştir. Quantum Dynamics adı altında öğrenci kulübü olarak faaliyet gösteren 6 kişilik öğrenci grubu Teknofest yarışına katılmak için Makine Mühendisliği Malzeme Laboratuvarı’nda çalışmaktadırlar. Yarışma için akademik danışmanlıklarını Dr. Barış Doğru yapmaktadır. Yarışma tarihine kadar olan iş akışı planlanmıştır.
  11. (Şenol Pişkin) Yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerle ve hastanelerle işbirliği için çeşitli görüşmeler yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Örnekler:
   1. Liv Hospital
    1. Evde online muayene için kit geliştirme
    2. Pulmoner hipertansiyon hastalari için kök hücre çalışması
    3. Apandisit kanseri tedavisinde otonom yardımcı teknolojiler
   2. Koç Üniversitesi Hastanesi
    1. Cerebrovascular diseases için tanı ve öngörü araçlarının geliştirilmesi
    2. Uyku apnesi semptomlarının giderilmesi için otonom sistemlerin geliştirilmesi
    3. Kan pıhtılaşmasının Lab on a chip olarak belirlenmesine yönelik kitler
   3. Boğaziçi Üniversitesi
    1. Biyobenzetim yöntemi ile vücut içi graftlar için yeni malzeme tasarımı
   4. Bilgi Üniversitesi
    1. Congenital kalp bozukluklarında yardımcı cihazların hesaplamalı yöntemler ile tasarımı
   5. Yeditepe Üniversitesi
    1. Kişiye özel olarak stent performanslarının tespiti
   6. University of Texas
    1. Abdominal aortic anevrizmaların yırtılma risklerinin klinik görüntüler yardımı ile belirlenmesi
    2. Pulmoner damarların mekanik özelliklerinin deneysel olarak tespiti
    3. Pulmoner hipertansiyonun otomatik sınıflandırılmasına yönelik modelleme ve simülasyonlar
   7. AB ile iş birliği çerçevesinde iki adet COST actiona katılım:
    1. Network for Research in Vascular Ageing
    2. Network for Research in Glioma MR Imaging 2.0
  12. (Şenol Pişkin) Türkiye, Avrupa ve ABD'deki çalışma ortakları ile çeşitli online toplantılar devam etmektedir.
   1. Digital GPU Technology Conference, GTC, 3 haftalık seminerler serisi
   2. R for biologists summer school

Çeşitli üniversitelerde misafir konuşmacı olarak seminer ve ders verilmesi

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

COVID-19 Pandemi süreci sırasında Fakültemiz öğretim üyelerinin hazırlamış olduğu, bir bölümü Etik Kurul izin aşamasında bulunan, bir bölümü ise halen Etik kurul izni için hazırlanmakta olan Araştırma Projesi çalışmaları ve yürütücüleri aşağıda listelenmiştir

 1. Türkiye’de Tedavi Edilen 50 COVID-19 Hastanın Toraks Tomografilerinin Değerlendirilmesi (Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Işıl YURDAIŞIK, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı)
 2. COVID-19 İle Tedavi ve Takibi Yapılan Hastalarda Akciğerlerdeki Lezyonlarda Ölçülen Hounsfield Unitesinin Prognoz Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Işıl YURDAIŞIK İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
 3. COVID-19 Pandemisi sırasında Hidroksiklorokin ve Vitamin (C, D) ve Çinko kombinasyonunun proflaktik etkinliği: “Gözlemsel bir çalışma”, Prof. Dr. Mehmet Mahir ÖZMEN, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 4. COVID-19 Olgularında Dermatolojik Bulgular: Çok Merkezli, Kesitsel Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Aslı TATLIPARMAK İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
 5. COVID-19 geçiren çocuk hastaların Demografik ve klinik verilerinin değerlendirilmesi, Doç. Dr. Murat Sütçü, Prof. Dr. Ozan Özkaya, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 6. COVID-19 tanısı ile hastanede yatırılarak tedavi edilen hastaların demografik ve klinik verilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi, Doç. Dr. Adil Can Gürgen, Dr. Öğr. Üyesi Şirin Yurtlu Temelli, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Parlak, Doç. DR. Murat Sütçü, Prof. DR. Ozan Özkaya, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları
 7. COVID-19 Pandemisinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Psikolojileri üzerine Etkileri: Kesitsel Anket Çalışması, Dr. Öğr. Üyesi Halil Uğur Hatipoğlu, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 8. COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanları Dışındaki İnsanların Psikolojileri üzerine Etkileri: Kesitsel Anket Çalışması, Dr. Öğr. Üyesi Halil Uğur Hatipoğlu, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 9. Pandemi sürecinde sosyal izolasyonun ruhsal sağlığına etkisi, evde kalmak ve evden çalışmanın zorluklarını araştırması (Kesitsel Anket Çalışması, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ergil Altın ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Altın, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 10. COVID-19’lu Enfekte Bireylerin Klinik Farklılığının Tespitine Özgü Ekzom Analiz Programı Geliştirilmesi, Prof. Dr. Zeynep Ocak, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
 11. Anti-COVID-19 İlaç Modelleme Çalışmaları ve Spesifik Tanı için qRT-PCR Test Kiti geliştirilmesi, Prof. Dr. Zeynep Ocak, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Semra Şardaş Üniversite Hastanelerimiz ve diğer hastanelerde yapılması planlanan klinik çalışmalara her anlamda destek olmaktadır. Halen bir çalışmanın Sağlık Bakanlığı’ndan onayı alınmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Aslıgül Kendirci uzmanlık alanı olan klinik araştırmalar konusunda kendisine ulaşan taleplere cevap vermektedir.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Evde Takip Edilen COVID-19 Tanılı Hastalara Telerehabilitasyon Yoluyla Yaptırılan Egzersizlerin Etkilerinin Araştırılması

Kronik Hastalığa Sahip Bireylerde Telerehabilitasyon ile Egzersizin Depresyona, Yaşam Kalitesine ve Yorgunluğa Etkileri

Sağlık Profesyonellerinin COVID-19’a karşı bilgi, tutum ve pratik düzeylerinin değerlendirilmesi

COVID-19 Nedeniyle Sosyal Olarak İzole Olan Yaşlılara Uygulanan Ev Egzersiz Programının Fiziksel Aktivite Düzeyi, Fonksiyonel Kapasite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Sosyal İzolasyon Sürecinde Olan Yetişkin Bireylere Uygulanan Video Temelli Egzersiz Programının Etkilerinin İncelenmesi

Sosyal izolasyondaki postmenopozal kadınlarda telerehabilitasyon tabanlı yoga ve mindfulness ev programının psikolojik dayanıklılık, beden farkındalığı ve bilinçli farkındalık üzerine etkisinin incelenmesi

COVID-19 Nedeniyle Sosyal İzolasyon Sürecinde Olan Yaşlı Bireylere Telerehabilitasyon Yoluyla Yaptırılan Egzersizlerin Etkilerinin Araştırılması

COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Sosyal İzolasyon Sürecinde Olan Genç Erişkin Bireylere Uygulanan Video Temelli Egzersiz Programının Etkilerinin İncelenmesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Öğr.Gör. Ayşegül Şimşek “TUBİTAK COVİD 19 Salgınına İlişkin ARDEP 1001 Programı: Covid 19 ve Toplum Sosyal Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler- İstinye Üniversitesi SBF Ortak Projesi”

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Üniversitemiz Öğrenci Merkezi (ÖMER) bünyesinde yapılan kulüp aktiviteleri, kariyer hizmetleri, sağlık hizmetleri ve spor faaliyetleri aynı şekilde uzaktan eğitim platformumuz üzerinden bütün öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin erişimine açık şekilde devam etmektedir. Bu faaliyetler canlı olarak yapılmaktadır. Katılamayan öğrenci derste olduğu gibi aktivitenin arşiv kaydına 7/24 erişebilmektedir. Bu faaliyetler,

 1. (Söyleşi) Uzman Diyetisyen Ezel Kavadar ile Güncel Beslenme Bilgileri
 2. İSÜ Seminerleri_1_23 Nisan 1920’den Günümüze: 100 Yıllık Bir Yolculuk
 3. Sedef Kültekin ile Online Pilates (Haftalık tekrarlanıyor)
 4. Şarkını söyle #istinyeli (Haftalık tekrarlanıyor)
 5. Sedef Kültekin ile Online Zumba Dersi (Haftalık tekrarlanıyor)
 6. Virüsler ve Biz
 7. İİSBF Seminerleri_1_Koronavirüs & Çalışma Hayatına Etkileri
 8. İİSBF Seminerleri_2_Değişimin 4 Odası
 9. İİSBF Seminerleri_3_Salgının Sağlık Sistemine Yansımaları
 10. İİSBF Seminerleri_4_Avantaj ve Dezavantajları ile Pandemide Yapay Zekâ
 11. COVID 19 Seminer Serisi 2 Pandemisinin Dünü, Bugünü, Yarını
 12. COVID 19 SEMINER SERİSİ_3_Koronavirüsten Ramazana Her Yönü ile Beslenme
 13. COVID-19 Seminerleri_4_Karantinayla baş etme yöntemlerini deneyimliyoruz
 14. COVID-19 Seminerleri_5_COVID-19 Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gereken Yan Etkiler

Planlanan Eğitimler,

 1. Karantina Baş etme Yöntemlerini Deneyimliyoruz. (4 Mayıs 2020)
 2. COVID-19 Seminerleri_6_COVID-19 Sonrası Yeni Düzen: Dönüşüm Başladı (6 Mayıs 2020)
 3. İİSBF Seminerleri_5_Profesyonel Hayatta İletişim (7 Mayıs 2020)
 4. İİSBF Seminerleri_6_COVID-19’un Medya Yansımaları ve Temsil Meselesi (8 Mayıs 2020)

KURUMSAL İLETİŞİM VE PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ

 • 13 Şubat Topkapı Kampüsünde ve 9 Mart tarihlerinde Topkapı ve Güney Kampüsünde olmak üzere Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuriye Fışgın tarafından tüm öğrenci ve çalışanlara yönelik Koronavirus bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi.
 • Uzaktan Eğitim sürecinde İstinyelilerin eğitim deneyimlerini anlattığı ve EVDEKAL kampanyasına destek verdiği videolar tüm sosyal medya mecralarında paylaşıldı. Toplam;

17.000 gösterim gerçekleşti.

 • Farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımı ile tüm öğrenci, akademisyen, çalışanlara açık Online Seminer Serisi yapılmaktadır: COVID-19 Öncesi ve Sonrası Online Seminer Serisi
 • Seminer serisinin ilki Prof. Dr. Nuriye Fışgın’ın konuşmacısı olduğu ‘COVID-19 Pandemisinin Dünü, Bugünü, Yarını’ semineri 14 Nisan 2020 de gerçekleştirilmiştir.
 • COVID-19 ÖNCESİ VE SONRASI Online Webinar Serisi
 • Prof. Dr. Nuriye Fışgın - COVID-19 Pandemisinin Dünü, Bugünü, Yarını
 • Prof. Dr. Ufuk Abbasoğlu – Virüsler ve Biz
 • Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu – Koronavirüsten Ramazan’a Her Yönü İle Beslenme
 • Prof. Dr. Semra Şardaş – COVID-19 Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gereken yan Etkiler
 • Öğr. Görevlisi Vahide Ulusoy Gökçek – Karantinayla baş etme yöntemlerini deneyimliyoruz
 • Dr. Levent Sümer – COVID-19 Sonrası Yeni Dönem; Dönüşüm Başladı
 • İİSBF tarafından koronavirus sonrasında yaşayan ve yaşanacak olan değişimlerle ilgili online seminerler düzenlenmektedir.
 • İstinye Üniversitesi Sektörel İşbirliği Ofisi (İSÜ SİO) tarafından düzenlenen SİO Konferansları webinar serisi iş hayatının önde gelen isimlerini öğrencilerle bir araya getiriyor.
 • ÖMER (öğrenci merkezi) faaliyetleri kapsamında üniversite psikoloğu Saime Serpil Özgül tarafından canlı yayın yapılarak psikolojik destek çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 • COVID-19 ile İlgili Makale ve Yazılar
 • Koronaviruse Karşı Beslenme Reçetesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Görevlisi Berkin Özyılmaz Kırcal
 • Koronavirus ve Psikolojik Dayanıklılık – Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rita Krespi Ülgen
 • En erken 1 Yıl Sonra Koronavirus Aşısı Bulunabilir - Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Şardaş
 • Sağlıklı Bireyler İçin Koronaviruse Karşı Öneriler – Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu
 • Koronavirus ve Ebeveyn Rehberliği - Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rita Krespi Ülgen
 • COVID-19 Hastalığına Moleküler Bakış - Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Veysel Sabri Hançer
 • İmmun Plazma Tedavisi Umut Veriyor - Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt
 • Pandemi Günlerinde Çocuk Olmak - Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Ar. Gör. Merve Açil
 • Pandemi Döneminde Hayat Boyu Öğrenmenin Önemi - Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Fatma GÖRAL
 • Koronavirüsün Ekonomiye Etkileri – İİSBF Öğr. Üyesi Dr. Levent SÜMER
 • COVID-19 Mart Raporu - Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Ufuk Abbasoğlu
 • Çocuklarımızı Nasıl Motive Edebiliriz? - Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rita Krespi Ülgen
 • Evde Karantina Nasıl Olmalı? - Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Tamer
 • Koronaviruse Karşı Kök Hücre Tedavisi - Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Karaöz
 • NATO Tarihinde İlk Kez Virüse Karşı Savaşıyor - Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Aylin Ünver Noi
 • Sinirbilim Bakış Açısıyla Empati ve COVID-19 Pandemisi – Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Handan Noyan
 • Sosyal İzolasyon ve Teknoloji Bağımlılığı – Psikoloji Bölümü Ar. Gör. Başak Altunbek

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Dr. Öğr. Ü. Işıl Yurdaışık COVID-19 Revıew Radyoloji (Minor revizyonda)
 • Dr. Öğr. Ü. Işıl Yurdaışık COVID-19 da ilk 50 hastanın radyolojik Bulguları (Minor Revizyonda)
 • Dr. Öğr. Ü. Işıl Yurdaışık COVID-19 da CT Dansite ile tedavi süreci arasında korelasyon (Editörde)

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ “Challenge-comet assay, a functional and genomic biomarker for precision risk assessment and disease prevention among exposed workers“ isimli review makalesiyle “Toxicology and Applied Pharmacology“ dergisinde yer aldı.
 • Dr.Öğr. Üyesi Ayça BAL ÖZTÜRK’ün “Chitosan/collagen composite films as wound dressings encapsulating allantoin and lidocaine hydrochloride” isimli araştırma makalesi International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials Dergisi’nde yayınlanmıştır.
 • Dr. Öğretim Üyesi Ayça BAL ÖZTÜRK’ün “İpek Fibroin/Polivinil Alkol Esaslı İlaç Taşıyıcı Yara Örtüleri” isimli araştırma makalesi ‘’Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanmıştır.
 • Dr. Öğretim Üyesi Ayça BAL ÖZTÜRK’ün “Design of an amphiphilic hyperbranched core/shell-type polymeric nanocarrier platform for drug delivery” isimli araştırma makalesi ”Turkish Journal of Chemistry”Dergisi’nde yayınlanmıştır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Cosgun, C., Turk, AM., Mangir, A., Cosgun, T. Kiymaz, G. (2020) “Experimental behaviour and failure of beam-column joints with plain bars, low-strength concrete and different anchorage details” Engineering Failure Analysis, Volume 109
 • Osama Dawoud, Ziyad Abudana (2020) “A spatial multi-criteria analysis approach for planning and management of community-scale desalination plants” Desalination, DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114426
 • A Canonical Correlation Analysis on the Relationship between Clinical Attributesand Patient-Specific Hemodynamic Indices in Adult Pulmonary Hypertension, Şenol Pişkin, Sourav Patnaik, David Han, Alifer Bordones, Srinivas Murali, Ender A. Finol, Medical Engineering & Physics, Volume 77, 2020, Selected as Editor’s Choice bythe journal, Selected as paper of the month by The Institute of Physics andEngineering in Medicine
 • Hypoxia: The best stimulator that increases the shear-induced response of redblood cells, Elif Ugurel*, Senol Piskin*, Ali Cenk Aksu, Ozlem Yalcin, Frontiers in Physiology, Volume 10, 2020, *Both authors contributed equally to this paper
 • Treatment analysis of coronary artery stenosis by stent or bypass grafy for dia-betes mellitus patients: A computational hemodynamics perspective Şenol Pişkin,Summer Biomechanics, Bioengineering, and Biotransport Conference - SB3C 2020, Vail,CO, USA, June 17 - 20, 2020, Submitted
 • Computational Fluid Dynamics and Histological Analysis of Intraluminal Throm-busPete H. Gueldner, Sourav S. Patnaik, Şenol Pişkin, Mirunalini Thirugnanasambandam,Satish C. Muluk, and Ender A. Finol, Summer Biomechanics, Bioengineering, and Biotrans-port Conference - SB3C 2020, Vail, CO, USA, June 17 - 20, 2020, Submitted
 • On the Use of Computational Hemodynamics for Predicting Disease Severity inAdult Pulmonary HypertensionNarasimha Rao Pillalamarri, Şenol Pişkin, Sourav Pat-naik, Ender A. Finol, Summer Biomechanics, Bioengineering, and Biotransport Conference- SB3C 2020, Vail, CO, USA, June 17 - 20, 2020, Submitted
 • Microfluidic chip design through simulation for viscosity measurementsAysenurEser, Şenol Pişkin, Ahmet Erten, Ozlem Yalcin, Summer Biomechanics, Bioengineering,and Biotransport Conference - SB3C 2020, Vail, CO, USA, June 17 - 20, 2020, Submitted
 • Region-based characterization of stress relaxation behavior in porcine pulmonaryarteriesNarasimha Rao Pillalamarri, Sourav Patnaik, Şenol Pişkin, Ender A. Finol, SummerBiomechanics, Bioengineering, and Biotransport Conference - SB3C 2020, Vail, CO, USA,June 17 - 20, 2020, Submitted
 • Current and emerging computational pre-surgical planning tools for Tetralogy ofFallot repairS.Samaneh Lashkarinaia, Şenol Pişkin, Banu Kose, Ece Salihoglu, KeremPekkan, Tetralogy of Fallot Modeling of Diseases - TOFMOD Workshop, Virtual Physio-logical Human - VPH 2020, Paris, France, August 25 - 28, 2020, Invited
 • Tirkolaee, E.B., Ranjbar-Bourani, M., Aydın, N.S. and Weber, G.-W., 2020 (exp). A bi-objective robust mathematical model for rescue units allocation and scheduling with learning effect submitted to Computers and Industrial Engineering, WoS/Scopus).
 • Weber, G.-W., Arabnia, H., Aydın, N.S. and Tirkolaee, E.B. Advances of Machine Learning and Optimization in Healthcare Systems and Medicine, submitted to Applied Soft Computing.
 • Tirkolaee, E.B. and Aydın, N.S. 2020 (exp). Integrated Design of Sustainable Supply Chain and Transportation Network using Fuzzy Goal Programming Optimization, submitted to International Journal of Production Research, TPRS-2020-IJPR-0985 (Q1, Scopus, WoS).
 • Aydın, N.S. and Rainer, M. 2020 (exp). Asset-backed stable numéraire for sustainable valuation. Journal of Sustainable Finance and Investment (accepted with revision, ID:19-JSFI397-MP, Scopus).
 • Ç. K. Koç. Algorithms for inversion mod p^k. IEEE Transactions on Computers, to appear, 2020.
 • S. Green, C. M. Vineyard, R. Helsinki, and Ç. K. Koç. RAPDARTS: Resource-aware progressive differentiable architecture search. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Glasgow, UK, July 19-24, 2020.

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 • Özer, Ç, Tepe, B. Ağan C. (2020). The Influence of Aging Egg on Foaming Properties of Different Meringue Types. International Journal of Culinary Science and Technology (SCOPUS)-DÜZELTME AŞAMASINDA
 • Gürpınar, S., Ağan, C., Özer, Ç., (2020). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin El Hijyen Uygulamaları: İstinye Üniversitesi Örneği, Türk Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi- (Uluslararası İndexlerde taranan dergi) DÜZELTME AŞAMASINDA
 • Özer, Ç, Tepe, B. Bruwier, F., Olgay, P., Elmacıoğlu, F. (2020). The Importance of the Nutritional VAlues of Some Tropical Fruits Grown ın Turkey and New Approaches in Gastronomy. Journal of Tropical Agriculture (SCOPUS)
 • Özer, Ç., Tepe B., Ekinci, R. Influence of Different Cooking Methods on Bioactive Properties of Broccoli. Gastronomica (SCOPUS)
 • Ağan, C., Özer, Ç., (2020). Damla Sakızı ve Türk Mutfağında Yöresel Lezzetler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (Alan İndexi)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Kitap: Pediatriden Geriatriye Yutma Bozuklukları, ISBN numarası 978-605-06059-0-7; editorial düzeltmeler aşamasında.
 • Müzeyyen Karaman & Müzeyyen Çiyiltepe. Frenchey Dizartri Değerlendirme testi geçerlik güvenirlik çalışması: Yayın aşamasında
 • Ayşegül Yılmaz & Müzeyyen Çiyiltepe. Comparative analysis of oral phase with ultrasonography in swalling betwen individuals with cerebral palsy and healty individuals: Basım aşamasında
 • Ayşegül Yılmaz & Müzeyyen Çiyiltepe Dil ve Konuşma terapisinde ultrason kullanımı: Prob karşılaştırması: Değerlendirme aşamasında

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Nepesov S., Aygun F. D., Fırtına S., Cokugras H., Cancioglu Y. (Kabul edildi) Clinical and immunological features of 44 common variable immunodeficiency patients: the experience of a single center in Turkey, Allergologia et Immunopathologia.
 • Karakuş-Akalın, P. (Kabul edildi). Yer bağlılığı kavramı, modeller, yer bağlığının bireysel ve toplumsal yaşama katkıları. G. K. Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre Psikolojisi, Çevreci Yaklaşımlar içinde. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Karakuş-Akalın, P. (Kabul edildi). Çevre psikolojisi bakış açısıyla kamusal mekânın anlam ve temsili. N. Özgen (Ed.). Davranışsal Coğrafya içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dr. Öğr. Üyesi Selen Yanmaz TÜBİTAK “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Özel Proje Çağrısı’na “COVID-19 Sosyal Etki Araştırması”.
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ersin Kahraman ve Dr. Öğr. Üyesi Selen Yanmaz, Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan, TÜBİTAK “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Özel Proje Çağrısı’na “COVID-19 Pandemisi Altında Beyaz Yakalılar Arasındaki Çalışma Rejiminin Dönüşümü”
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen, Öğr. Gör. Vahide Ulusoy Göçek, Arş. Gör. Merve Açıl ve Arş. Gör. Başak Altunbek. Koronavirüsün bireyler üzerindeki psikolojik etkileri. Etik Kurul Sürecinde.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Doç.Dr. Fahri Erenel tarafından “Kritik Altyapı ve Tesislerin Korunması” başlıklı bir kitap çalışması devam etmektedir.
 • Doç.Dr. Resul Kurt:
 • Kolaysoft-Ankara Sanayi Odası /8 Nisan 2020 ,COVID-19 Sürecinde Kısa çalışma Ödeneği Webina,
 • Kolaysoft-İNTES /9 Nisan 2020 ,COVID-19 Sürecinde Kısa çalışma Ödeneği Webinar
 • Kolaysoft-Mali Müşavirler Eğitim Derneği-MBT- /9 Nisan 2020 ,COVID-19 Sürecinde Kısa çalışma Ödeneği Webinar
 • Kolaysoft-Peryön /13 Nisan 2020, COVID-19 Sürecinde Kısa çalışma Ödeneği Webinar
 • Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM/15 Nisan 2020 , İş Hukuku ve Güncel Mevzuat Webinar
 • MÜSİAD/15 Nis 2020 , COVID-19 kapsamında Açıklanan Destek paketleri, Kısa çalışma ve Ücretsiz İzin Webinar
 • İstinye Üniversitesi İİSBF/16 Nisan 2020, Koronavirüs Çalışma Hayatına Etkileri Webinar
 • Bahçeşehir Üniversitesi /1 Mayıs 2020, COVID-19 Salgınının Çalışma Hayatına Etkisi Webinar
 • Kitap 250 Soruda COVID-19’un İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri, Seçkin Yayınevi, Mayıs 2020.
 • Doç.Dr. Ruken Özgül Kılanç: Eğitimde Postmodern Devrim: Uzaktan Eğitim, Editör: Volkan Ekin, Postmodernizmin İzdüşümleri, İstanbul, 2020, Kriter Yayınları.
 • Dr.Öğr. Üyesi Levent Sümer:
 • İSTKA COVID-19 Projesi: İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın: Ortaklık Fonu Projesi (Melik Ertuğrul, Fatih Kiraz ile ortaklaşa hazırlandı ve online başvuru yapıldı (Boğaziçi Üniversitesi CARF ortak),
 • TÜBİTAK COVID-19 Projesi (Melik Ertuğrul, Fatih Kiraz ile ortaklaşa hazırlandı bugün online başvurusu yapılacak,
 • Araştırma Makalesi: COVID-19 Sonrası Yeni Düzen: Değişim Başladı (Anket yayınlandı, cevaplar toplanıyor, süreç devam ediyor)
 • Araştırma Makalesi: Investing in Gold or REIT Index: Financial Crisis v.s. Regular Periods (İletildi, İnceleme aşamasında) (Boğaziçi Üniversitesi Prof. Beliz Özorhon ile birlikte)
 • Uluslararası Bildiri: The Problems of Construction Project Management Companies (Faih Kiraz ile ortaklaşa iletildi, kabul aldı, springer'de kitap bölümü olarak yayınlanacak)
 • Dr.Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan:
 • Koronavirus ile ilgili kitap hazırlıkları sürmektedir. Kitap Adı: “COVID-19 Pandemisi Altında Beyaz Yakalılar Arasındaki Çalışma Rejiminin Dönüşümü”
 • Koronavirus ile ilgili yayınlanacak makale yazılmıştır. Makale Adı: Race, Health, and Stigma: Renegotiating Chinesness in Turkey’s Social Media
 • Koronavirus ile ilgili yayınlanacak makale yazılmıştır. Makale Adı: ‘Disaster Capitalism and the Culture of Fear: Making Sense of Paradigm Shifts in the World Order’

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Aralarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasemin ÇIRAK'ın da yer aldığı kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında uzman fizyoterapistler World Confederation for Physical Therapi (WCPT)'nin hazırlamış olduğu 'Akut Hastane Ortamında COVID-19 Fizyoterapi Yönetimi' rehberini Türkçeye çevirmişlerdir. Türkçe rehber WCPT'nin web sayfasında yayınlanmıştır.

https://www.wcpt.org/news/Novel-Coronavirus-2019-nCoV

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 • Öğr.Gör. Ebru Nur Ay “Coronary Artery Bypass Grafting in A Lipodystrophy Patient” başlıklı çalışmanın yayını sunum aşamasında
 • Öğr.Gör. Ebru Nur Ay “Investigation of the Immune System Connection Between Tryptophan Metabolism and Foxp3 in Colorectal Cancer” isimli araştırmanın yayını sunum aşamasında
 • Öğr.Gör. Ebru Nur Ay “Investigation of the Protective Effect of Salvia Cadmica Extracts on Oxidative Damage Induced With T-BHP in Fibroblast Cell Line” isimli çalışmanın yayını sunum aşamasında
 • 2020-2021 Akademik yıla yetiştirilmek üzere Sağlık Bilimleri için “Tıbbi Biyokimya Kitabı” editörlüğü ve kitap bölümü yazım süreci. Öğr. Gör. Ebru Nur Ay (Editör), Öğr.Gör. Fatma Kübra Tombultürk (Bölüm yazarı)
 • 2020-2021 Akademik yıla yetiştirilmek üzere “Tıbbi Perfüzyon Kitabı Biyokimya bölümü yazım süreci. Öğr.Gör. Ebru Nur Ay (Bölüm yazarı)

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Dezenfektan/Antiseptik üretim çalışmaları: Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalımız tarafından Üniversite Hastanelerimizde kullanılabilecek dezenfektan ve antiseptik üretimi konusunda fizibilite çalışmaları yapıldı.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

(Şenol Pişkin ve Hasan Onur Keleş) Acilde hizmet veren sağlık personelinin kullanımı için koruyucu yüz kalkanı üretimi – Katılımcılar: Canberk Cengiz. Pandemi sürecinde siperlik ve maske üretimi laboratuvarlarımızda olan üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak yapılmıştır. 20-25 arası siperlik hastanelere dağıtılmıştır.

Dağıtılan Sağlık kuruluşları; Bahçelievler Devlet Hastanesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Marmara Tıp Fakültesi, Yedikule Hastanesi, Çeşitli Toplum Sağlığı Merkezleri (Aile hekimleri). Gerekli bilgiler kurumsal iletişim ile paylaşılmıştır. Farklı zamanlarda iki haberimiz sosyal medya hesaplarında ve web sayfamızda yayınlanmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Öğr.Gör. Fatma Kübra Tombultürk “Coronavirüs de dahil olmak üzere geniş spektrumlu bir antiviral dezenfektan üretimi” için proje hazırlıkları yapılıp, proje başvuru aşamasında.

KURUMSAL İLETİŞİM VE PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ

 • Sosyal medya canlı yayınında Prof. Dr. Nuriye Fışgın koronavirus ile ilgili soruları yanıtladı. Yaklaşık 2 bin izleyiciye ulaşıldı.
 • Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Nuriye Fışgın ile koronavirüs salgınında dikat edilmesi gereken konular ve evde kalmanın önemi ile ilgili video hazırlandı ve sosyal medyada tüm mecralarda paylaşıldı. Türkiye genelinde ilgi gördü.

159.840 kişiye erişildi

18.480 izleme gerçekleşti

 • Psikoloji Bölümü ile hazırlanan Koronavirüs Psikolojik Dayanıklılık videosu tüm sosyal medya mecralarında paylaşıldı ve Türkiye genelinde ilgi gördü.

267.136 kişiye erişildi

4.320 izlenme gerçekleşti

 • İl Milli Eğitim bünyesinde yer alan Rehberlik Şube Müdürlüğünün hazırladığı rehber öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yönelik eğitici videoların yer alacağı bu uygulamada İstinye Üniversitesi olarak Psikoloji bölüm hocalarımızın hazırladığı videolarla yer aldık.
 • Milli Eğitime bağlı liselerle iletişime geçerek üniversite imkanları ile verilebilecek imkanlar değerlendirildi; öğrencilerle yönelik kaygı ile mücadele, stresle mücadele videoları hazırlanarak paylaşıldı.
 • İSÜSEM tarafından ücretsiz online eğitimler başlatılmıştır.
 • Topluma destek kapsamında farklı alanlardan akademisyenlerimiz koronavirüs salgını sırasında yazı ve makaleleri ile toplumun bilgilendirilmesine destek verdi. Bu içerikler web sitesinde yayınlandı; basın ve sosyal medya yoluyla toplumla paylaşıldı. Koronovirus ile ilgili güncel bilgi ermek üzere özel web sayfası oluşturuldu (https://koronavirus.istinye.edu.tr/)
 • Basın çalışmalarında sağlık, psikoloji, ekonomi, eğitim, sosyoloji gibi farklı alanlardan hocalarımız basın aracılığı ile toplumu bilgilendirmiştir:
 • 100’ün üzerinde görsel basın (TV) – 125 yazılı basın – 1000’in üzerinde elektronik basın haberi
 • Başta Prof.Dr. Semra Şardaş ve Prof.Dr. Mehmet İsbir olmak üzere ilgili akademisyenlerimiz tarafından ulusal medya ve diğer platformlarda sıklıkla toplum bilgilendirilmektedir.
 • 16 Mayıs 2020 tarihinde Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden topluma açık olarak Doç.Dr. Fahri Erenel tarafından webinar eğitim verilmesi planlanmıştır.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Üniversite hastanelerimizde kullanılan tele-sağlık (telehealth) uygulaması ile birçok bölümde değerlendirmesi yapılan hastalara dijital ortamda destek hizmeti uygulaması gerçekleştirilmiştir (Psikoloji, Psikiyatri, Beslenme Diyetetik, Dahili Branşlar v.b.)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

(Çetin Kaya Koç) Herkes İçin Kriptoloji başlığı altında Türkçe olarak kamuya açık kriptoloji dersleri Zoom üzerinden haftada 1 veya 2 defa verilmekte, videolar bu amaçla yaratılan “Bilgisayar Bilimleri ve Kriptoloji” isimli YouTube kanalında sonradan izlenmek üzere tutulmaktadır.

4 Mayıs 2020 itibariyle kanal toplam abone sayısı 245 ve videoların toplam izlenme sayısı 1695: https://www.youtube.com/channel/UC2nyPCBqYKSH-N8sakxdq3A/about

(Şenol Pişkin) Evden çıkamayan hastalar için, online muayene ve teşhis tabanlı çözümler tasarlanması

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU, video konferans aracılığı ile ‘Koronavirüsten, Ramazan’a Her Yönü ile Beslenme’ adlı seminerini gerçekleştirmiştir.
 • Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU, medya aracılığıyla COVID-19 salgın ve sosyal izolasyon sürecindeki beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi ve görüşlerini, toplumla sıklıkla paylaşmaktadır.
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları, İSÜSEM tarafından düzenlenmekte olan ücretsiz eğitim programlarına destek vermektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki konularda gönüllü olarak eğitimlerin verilmesi planlanmıştır:
  • Koronavirüsten, Ramazan’a Her Yönü ile Beslenme,
  • Tahıllar, Ekmek ve İnsan Beslenmesi,
  • Mutfaklarımızda Hazırlama ve Pişirme Hataları,
  • Diyabet ve Beslenme,

Evde Obeziteden Korunma Yolları.

 • Prof.Dr. Serap İnal başkanlığında The Global Community Health Foundation ile ortak bir proje kapsamında farklı kültürlerdeki çocukların postürlerinin değerlendirilmesi ve ortak bir çalışma planı ile daha düzgün postür sahibi yetişkinler olmaları için gereken eğitimin verilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda farklı yaş grubundan olan kişilerin sedanter yaşam nedeniyle bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş postürlerini düzelterek ve bir farkındalık yaratarak koruyucu egzersizleri içeren digital metaryaller oluşturuldu.
 • Sosyal izolasyon nedeniyle fiziksel olarak inaktif kalan öğrencilerimize, genç erişkinlere, yetişkinlere ve yaşlılara yönelik üniversitemizde egzersiz videoları çekildi ve düzenlemeleri yapılarak üniversitemiz web sayfasında paylaşımı planlandı.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Çırak tarafından akciğerleri güçlendirmeye yönelik solunum egzersizlerini içeren ve COVID-19 hastalarına yönelik solunum egzersizler medya aracılığıyla ve çekilen videolarla toplumla paylaşıldı.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü olarak, medya aracılığıyla COVID-19 salgın ve sosyal izolasyon sürecinde fiziksel olarak inaktif kalmanın etkilerine ve buna yönelik nelerin yapılabileceğine ilişkin bilgi ve görüşlerini, toplumla sıklıkla paylaşmaktadır.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları, İSÜSEM tarafından düzenlenmekte olan ücretsiz eğitim programlarına destek vermektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki konularda gönüllü olarak eğitimlerin verilmesi planlanmıştır:
 • Stres, Postür ve Ağrı,
 • Yoga, Meditasyon, Mindfulness,

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. İstinye Üniversitesi ‘Coronavirüs’ Konukluk ve Özel Görüş Önerisi. 24.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.dikgazete.com. 29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.vanpostasigazetesi.com. 29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.aa.com.tr.29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.atasehirhaber.com.tr. 29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.marmaragazetesi.com.29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında bu yöntemle kendinizi yeniden keşfedin. www.ulusalpost.com.29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.gunebakis.com.tr.29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.ngazete.com.29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.thmhaber.com.29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.kanal5.com.tr. 29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.sicakhavadis.composta. 29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durun. www.trturk.com.tr. 29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.risalehaber.com 29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.gercektaraf.com. 29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.ekonomihaber.com.tr.29.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.headtopics.com.30.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durup kendinizi yeniden keşfedin. www.qoshe.com.30.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Evde kendinizi yeniden keşfedin. Türkgün.30.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Ev karantinasında aşırı kaygıdan uzak durun. Konya Yenigün.30.03.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. Timeturk. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. Ecohaber.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. Ef-ajans. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.aktuelintermedya.com.tr. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.arabahayali.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.bagimsizbasin.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.basindasaglik.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.breakingnews.com.tr 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.bultenat.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.damaktakalan.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.efa-efa.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.efajans.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.egitim-ogretim.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.financenews.bo. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.finansinnabzi.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.gokyuzuhaberci.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.guncelkadin.com.tr 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.gundemdenevar.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.haberbuldum.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.haberbulhaber.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.bigudim.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.habercekat.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.haberbakhabere.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.habertuber.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.harmanhaber.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.mahalligundem.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.tircilar.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Mizahın gücüne inanalım. www.winally.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.xbr.az.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.hibva.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.ilkduyansenol.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.indirimbulindirim.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.insaatveemlak.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.karakoykarakoy.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.kiriksaz.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.mistiksokak.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.nevargundemde.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.newsandnews.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.newsgazette.ru. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.olaynerde.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.onlinebasin.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.piyasanindurumu.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.saglikbasini.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.sahilkeyfi.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.tecnomanya.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.turkiyehaberci.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Felaket tellallığından uzak duralım. www.turkiyehaberci.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.zeyliname.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr Rita Krespi Ülgen’den Koronavirüs ve Psikolojik Dayanıklılığa Dair Önemli Açıklamalar. www.sakarya54.net. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Koronavirüs salgınında psikolojik dayanıklılık önemli. www.haberizma.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.iyigunlernet. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Corona ve Psikoloji: Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.kamugundemi.com. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr Rita Krespi Ülgen’den Koronavirüs ve Psikolojik Dayanıklılığa Dair Önemli Açıklamalar. www.olaylaratercuman. 31.03.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocuklarınızı sosyal medyadan koruyun. Sabah. 01.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocuklarınızı sosyal medyadan koruyun. www.sabah.com.tr. 01.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocuklarınızı sosyal medyadan koruyun. www.liderhaber.org. 01.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Aşırı kaygı sağlığı olumsuz etkiler. Yeni söz gazetesi. 01.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. Posta. 02.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Kaygıyı yönetmeye çalışalım. www.posta.com.trkent 02.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocukları evde tutmak zorlaştı. www.habercisitesi.com. 08.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Koronavirüs için uzmandan 10 öneri. Şamdan Plus. 08.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocukları evde tutmak zorlaştı. www.pervinkaplan.com. 08.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocukları evde tutmak zorlaştı. Milliyet. 08.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocukları evde tutmak zorlaştı. www.milliyet.com.tr 08.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. 10 soruda coronavirüspsikolojisi! Erkekler mi daha çok etkileniyor yoksa kadınlar mı? Sabah’a özel açıklamalar. 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. 10 soruda coronavirüs psikolojisi. www.qoshe.com. 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. 10 soruda coronavirüs psikolojisi. www.liderhaber.org. 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. 10 soruda coronavirüs psikolojisi. www.tnn.com.tr. 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. 10 soruda coronavirüs psikolojisi. www.sabah.de. 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. 10 soruda coronavirüs psikolojisi. www.sabah.com.tr 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. İlişkilerimiz corona virüs ile baş etmede fark yaratır mı? www.aydinpost.com. 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. İlişkilerimiz corona virüs ile baş etmede fark yaratır mı? www.f5haber.com. 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. İlişkilerimiz corona virüs ile baş etmede fark yaratır mı? www.posta.com.tr. 09.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.sondakika.com. 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.haberler.com. 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.arti49.com. 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.bolgegundem.com. 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.dha.com.tr 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.istanbulpostasi.com.tr 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.akgundem.com.tr 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.kent34haber.com. 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.ertehaber.com. 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.dha.com.tr 10.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edebiliriz. www.sonsoz.com.tr 11.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocukları nasıl motive edersiniz? Yeni Devir.13.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Çocukları nasıl motive edersiniz? Haber Ekspres (İzmir).13.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir https://www.aa.com.tr. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.marmaragazetesi.com. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.kanal5.com.tr. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. havadis.at. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.aa.com.tr. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşimizle olan ilişkimizde birbirine ters düşen farklı bakış açılarını inceyelim. www.qoshe.com. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.alaturkaonline.com. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.pusulahaber.com.tr. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.konyayenigun.com. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.yeniakit.com.tr. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.arti49.com. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.yenihaberden.com. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. www.beceriklikadin.com. 21.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Karantina dönemi fırsata çevirebilir. www.ticarihayat.com.tr. 22.04.2020
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Eşler ev karantinası dönemini ilişkilerini güçlendirmek için fırsata çevirebilir. Zafer, Ankara. 22.04.2020
 • Prof. Dr M. Rita Krespi ve Uzman Psikolog Suna Ömerbaşoğlu, COVID-19 tanısı almış Üniversitemiz öğrencilerine psikolojik destek hizmeti
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen - Koronavirüs ve Psikolojik Dayanıklılık
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen – Koronavirüs ve Ebeveyn Rehberliği
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen - Çocuklarımızı Nasıl Motive Edebiliriz?
 • Dr. Öğr. Üye. Handan Noyan – Sinirbilim Bakış Açısıyla Empati ve COVID-19 Pandemisi
 • Öğr. Gör. Fatma Göral – Pandemi Döneminde Hayat Boyu Öğrenmenin Önemi
 • Arş. Gör. Merve Açıl – Pandemi Günlerinde Çocuk Olmak
 • Arş. Gör. H. Başak Altunbek – Sosyal İzolasyon ve Teknoloji Bağımlılığı
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Koronavirüs’le Baş Etmede Pozitif Düşünmenin Gücü. PlumeMag. 07.04.2020.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Koronavirüs ve İnsan İlişkileri. Para Dergisi (Kabul edildi).
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Koronavirüs ve Psikoloji. Anadolu Ajansı.
 • Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen. Koronavirüs ve Psikoloji. Sputnik Radyosu.
 • M. Rita Krespi Ülgen. Koronavirüs ve Psikolojik Dayanıklılık. Youtube İçeriği. 24.03.2020
 • Selen Yanmaz. “Yeni Dünya Düzeni Nasıl Olacak?” başlıklı COVID-19 pandemisine özel sayı. Para Dergisi.
 • Ömer Ersin Kahraman. “Yeni Dünya Düzeni Nasıl Olacak?” başlıklı COVID-19 pandemisine özel sayı. Para Dergisi.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • Doç. Dr. Aybike Serttaş Ertike:

İstinye Üniversitesi, Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri ile başlatılan Genç İstinyeli #EvdeKal projesi kapsamında bir instagram hesabı açılmıştır. Bu hesaba öğrenciler, danışmanları gözetiminde bilgilendirici videolar hazırlayıp yüklemektedirler. Bu videolar özellikle ebeveynlere yöneliktir. Salgın döneminde evde çocukla hangi oyunlar oynanabilir, çocuğun internet kullanımı nasıl olmalı, çocuk televizyon izlemeli mi, çocukla evde yapılabilecek deneyler nelerdir, çocuklara salgın nasıl açıklanmalı gibi pek çok farklı sorunun cevabının verildiği videolarla ünversite – toplum ilişkisi dijital platformda kamu yararı gözetilerek sürdürülmektedir.

 • Dr.Öğr. Üyesi Esra Bayhantopçu:

Bazı derslere ek süre ilave edilerek, öğrencilerin evde geçirdikleri zamanı daha verimli geçirmeleri ve kendilerini kişisel ve bilgi anlamında geliştirmelerine yönelik ne tür kaynaklara başvurabileceklerine dair bilgilerin aktarılması, bu sayede öğrencilerin psikolojik ve bireysel gelişimlerine destek aşamasında katkı sağlanması.

 • Dr. Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul:
 • İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Başvurusu: “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın: Ortaklık Fonu Projesi” (Levent SÜMER ve Fatih KİRAZ ile beraber)
 • TUBİTAK SOBAG Proje Başvurusu: “COVID-19’un konut sektörüne etkileri ve sürdürülebilir yeni bir finansman modeli önerisi” (Levent SÜMER ve Fatih KİRAZ ile beraber)
 • TUBİTAK SOBAG Proje Başvurusu: “Uzaktan ARGE çalışmalarının verimliliği ve İstanbul’daki teknoparklar üzerine bir araştırma” (Cem DURAN ve Yeliz EKİNCİ ile beraber)
 • 18 Mart 2020: “Koronavirüs ve Girişimcilik: Krizleri Fırsata Çevirmek” Semineri, İSÜ Girişimci Mühendisler Kulübü (yapıldı)
 • Dr.Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan:

Bazı derslere ek süre ilave edilerek, öğrencilerin evde geçirdikleri zamanı daha verimli geçirmeleri ve kendilerini kişisel ve bilgi anlamında geliştirmelerine yönelik ne tür kaynaklara başvurabileceklerine dair bilgilerin aktarılması, bu sayede öğrencilerin psikolojik ve bireysel gelişimlerine destek aşamasında katkı sağlanması.

 • Dr.Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir:

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

 1. Salgın sonrasında Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’nin 6. Maddesi c fıkrasında belirtilen “…birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30’u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir” uygun olacak şekilde derslerin %30’unu sadece uzaktan eğitim platformu üzerinden vermek ve ayrıca aynı maddenin b fıkrasına atfen “…birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en fazla % 30’u hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir” örgün eğitim derslerinin harmanlanmış eğitim (blended learning) şeklinde vermek,
 2. Uzaktan eğitim metoduyla eğitim verecek yüksek lisans diploma programları açmak,
 3. Örgün eğitim derslerine yardımcı olabilecek şekilde uzaktan eğitim araç ve gereçlerinin kullanılması sağlamak,
 4. Sürekli eğitim merkezi bünyesinde uzaktan eğitim metodu ile sertifika programları açmak,
 5. TIP Fakültesi ve diğer fakülte öğrencilerimize TUS, YDS, ALES, DGS, KPSS gibi sınavların denemelerini uzaktan eğitim platformu üzerinden yapmak,
 6. TIP Fakültesi başta olmak üzere diğer fakültelerimizde yapılan seminer ve uygulamaları, uzaktan eğitim platformu üzerinden üniversite dışındaki kişilerin de faydalanması için erişime açmak,
 7. Uzaktan eğitimde sınav, içerik geliştirme gibi noktalarda yönlendirici olan birimlerin devreye alınması, fakülte bazlı sorumluların oluşturulmasını (içerik geliştirmenin, soru hazırlamanın başka bir uzmanlık alanı olduğu, öğretim üyelerinin bilimsel uzmanlıkları ile bir alakası olmadığı fikrinin kazandırılması) sağlamak,
 8. Teorisi aynı olan, ciddi miktarlarda değişim göstermeyen dersler için videolar oluşturulması,
 1. Öğrencinin bu videoları izleyerek, derslere soruları/problemleri ile gelmelerinin sağlanması
 2. Ders ortamının klasik ders anlatım aktivitelerinden ziyade vaka/problem tartışıldığı, ürün vb. geliştirildiği ortamlar haline çevrilmesi
 3. Ödevlendirme süreçlerinin daha açık, adil, şeffaf yürütülmesi adına uzaktan yürütülmesi

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Tıp Fakültesinin salgın sonrasındaki uzaktan eğitime yönelik faaliyetlerinin planlamasında öğrenci katılımını da sağlamak ve görüşlerine yer vermek üzere Fakültemiz Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime yönelik Görüş ve Önerileri” başlıklı yapılandırılmış bir anket çalışması hazırlanmakta olup, uzaktan eğitime ilişkin öğrenci görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması planlanmıştır.

Salgın sonrasında, öğrencilerin görüş ve düşünceleri de dikkate alınarak, teorik derslerin bir bölümünün Uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesi, süreç içerisinde denenen ve öğrenci tarafından destek gören Dijital Patoloji uygulaması gibi uygulamaların uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılması, güncel teknolojiyi barındıran diğer uygulama ve aplikasyonların öğrenci eğitimine entegrasyonu, Ters Yüz Edilmiş Sınıf (Flipped Classroom) uygulamaları gibi Eğitim Faaliyetlerinin Fakültemizdeki Eğitiminin Planladığı ilgili kurullarda ve çalışma gruplarında değerlendirilmesi ve uygun bulunanların eğitim programına entegre edilmesi düşünülmektedir.

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Aralık 2019 sonu ve 2020 Ocak Ayı başında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi bütün dünyada korkulu bir rüya haline geldi. Ölümleri azaltmak, bulaşın ilerleme hızını düşürmek, tedavi çalışmaları için zaman kazanabilmek amacıyla birçok ülkede alınan tedbirler arasında, eğitim kurumlarında ve üniversitelerde sınıf içi yüz yüze eğitime belli bir süre ara vermek ya da tatil ilan etmek gibi düzenlemelerle olabildiğince sosyal mesafe yaratılmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda, çok büyük bir öğrenci kitlesi, okulların ve üniversitelerin kapanmasından etkilenmiştir ve üniversitelerin eğitim öğretime ara vermemesini sağlamak adına uzaktan eğitim uygulaması bir zorunluluk haline gelmiştir. Acaba, salgın sonrasında dijital eğitim modeli, yüz yüze öğrenme modeline göre ana öğrenme modeline evrilebilir mi? Kriz sonrasında, uzaktan öğretim faaliyetlerinin planlanması konusunda öncelikle kampüs eğitimi ve dijital eğitiminin karşılaştırılması ve ona göre değerlendirme yapılması faydalı olacaktır.

Kampus deneyimi normal şartlar altında öğrencilerin üniversite yaşamlarındaki en önemli unsurların başında gelmektedir. Kampusların konumları ve içerisinde yer alan olanaklar gerek öğrencilerin gerekse öğretim elemanları ve çalışanların o kurumda yer almalarını cazip hale getirmektedir. Ancak yeni teknolojik olanaklar kampüsün dışında da bazı unsurların giderek ön plana çıkması sonucunu doğurmuştur.

Salgın sürecinde, uygulanan Uzaktan Eğitimin, COVID-19 salgınında sosyal mesafe yaratılarak bulaşıcılığın önlenmesine yönelik, etkin bir uygulama olduğu, salgınla savaşan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kabul görmüş ve eğitim konusunda yöneticiler ve uzmanlar tarafından da en fazla tercih edilen bir öğretim modeli haline dönüşmüştür.

Dünyada son 20 yıldır bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim kurumlarında gerek akademik gerekse idari alanda kullanıldığı bir dijital dönüşüm yaşanmaktadır. Uzaktan öğrenme yerden ve zamandan bağımsız olarak sunulabilen, bireylere eğitsel materyallerin elektronik ortamda uygun ve esnek olarak yapılandırabilme, güncellenebilme ve farklı teknolojileri öğrenme sürecine katabilme, 7/24 kullanabilme gibi özellikler içeren çağdaş ve etkin bir öğrenme biçimi olduğu değerlendirilmektedir.

Ancak şu da bir gerçektir ki; yüz yüze öğrenmeye alışkın öğrenci ve öğreticiler bu anlamda eğer teknoloji kullanımı konusunda yetkin değillerse zorlanabilmektedirler. Ayrıca, uzaktan eğitim sunan kanallarda altyapı vb. eksiklikler dolayısıyla istenilen programlar çalıştırılamadığında da verimsizlik gibi konular ortaya çıkmaktadır. Öte yandan günümüzde öğrencilerin teknolojilere olan yatkınlıklarının fazla olması da öğreticilerin işini kolaylaştıran ögelerdendir.