İstinye Üniversitesi

Komisyonlar

Üye
Sayısı
Mevzuat Komisyonu
1 Prof.Dr. Peyami Çelikcan Başkan
2 Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar Üye
3 Atilla Varlı Üye
4 Av. Nuray Özgüney Yener Üye
5 Elka Özkan Üye
6 Adem Akturan Raportör
Üye
Sayısı
Eğitim ve Öğretim Komisyonu
1 Prof.Dr. Peyami Çelikcan Komisyon Başkanı 
2 Prof.Dr. Çetin Kaya Koç Mühendislik Fakültesi
3 Prof.Dr. Tanju Ceyhan Eczacılık Fakültesi
4 Prof.Dr. Onur Altan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
5 Doç.Dr. Yasemin Buran Sağlık Bilimleri Fakültesi
6 Doç.Dr. Fahri Erenel Sosyal Bilimler Enstitüsü
7 Dr.Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk Sağlık Bilimleri Enstitüsü
8 Doç.Dr. Şener Özönder Mühendislik Fakültesi
9 Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üyesi
10 Dr.Öğr. Üyesi Feyzi Çimen Fen Edebiyat Fakültesi
11 Dr.Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt Tıp Fakültesi
12 Öğr. Gör. Kübra Tombultürk Sağlık Hizmetleri MYO
13 Öğr. Gör. Arzu Görücü Ceylan Meslek Yüksekokulu
14 Dr.Öğr. Üyesi Pınar Özuyar Sürdürülebilirlik Merkezi
15 Öğr.Gör. Muammer Demirci Uzaktan Eğitim Merkezi
16 Elka Özkan Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü
17 Mahide ILGAR Öğrenci Kayıt İşleri Direktörü (Raportör)
Üye
Sayısı
Bologna Eşgüdüm Komisyonu - BEK
1 Peyami Çelikcan Komisyon Başkanı 
2 Semra Şardaş BEK Başkan Yardımcısı
3 Fahri Erenel BEK Başkan Yardımcısı
4 Güven Kıymaz Mühendislik Fakültesi Üyesi
5 Sinan Çaya Fen Edebiyat Fakültesi Üyesi
6 Yasemin Buran Sağlık Bilimleri Fakültesi Üyesi
7 İnci Kayın Eczacılık Fakültesi Üyesi
8 Hikmet Koçak  Tıp Fakültesi Üyesi
9 Nezahat İşbilir Yüceışık İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üyesi
10 Bilge Yararel Doğan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Üyesi
11 Ayşegül Hülcen Dönmez  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üyesi
12 Hilal Çakar Meslek Yüksekokulu Üyesi
13 Elka Özkan Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü
14 Mahide İlgar Öğrenci Kayıt İşleri Direktörü
Üye
Sayısı
Ek Ders Usul Ve Esasları Belirleme Komisyonu
1 Prof.Dr. Peyami ÇELİKCAN Komisyon Başkanı
2 Prof.Dr. Halit Tanju BESLER Komisyon Başkan Yardımcısı
3 Prof.Dr. Abdullah Uğur TANYELİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
4 Prof.Dr. Semra SARDAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
5 Prof.Dr. Çetin Kaya KOÇ Mühendislik Fakültesi
6 Prof.Dr. Mehmet Numan ERMUTLU Nörolojik Bilimler UAM
7 Dr.Öğr. Üyesi Yemliha YILDIZ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
8 Atilla VARLI Genel Sekreterlik
9 Bedriye ATİK İnsan Kaynakları
10 Elka ÖZKAN Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü
Üye
Sayısı
Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu
1 Prof.Dr. Engin Ulukaya Komisyon Başkanı
2 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt Üye
3 Doç.Dr. Fahri Erenel Üye
4 Dr.Öğr. Üyesi Esra Bayhantopçu Üye
5 Atilla Varlı Üye
6 Elka ÖZKAN Raportör
Üye
Sayısı
İSÜ Huzur ve Güveni Arttırma Komisyonu
1 Prof.Dr. Engin Ulukaya Komisyon Başkanı
2 Doç.Dr. Fahri Erenel Komisyon Başkan Yardımcısı
3 Atilla Varlı Üye
4 Yaman Durusoy Üye
5 Av. Nuray Özgüney Yener Üye
6 Umut Cemhan Özler Üye (Güvenlik Şirketi Müdürü)
Üye
Sayısı
Satın Alma Öndeğerlendirme Komisyonu
1 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt (Başkan) Komisyon Başkanı
2 Prof.Dr. Semra Şardaş Üye
3 Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz Üye
4 Prof.Dr. Güven Kıymaz Üye
5 Prof.Dr. Onur Altan Üye
6 Prof.Dr. Funda Elmacıoğlu Üye
7 Dr.Öğr. Üyesi Çağla Özer Üye
8 Atilla Varlı Üye
9 Talât Şahin Üye
Üye
Sayısı
İSÜ Koronavirüs Komisyonu (İSÜ KovKom) Hk.
1 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt Komisyon Başkanı
2 Prof.Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın Üye
3 Prof.Dr. Gülay İmadoğlu Yetkin Üye
4 Dr.Öğr. Üyesi Tufan Akın Giray Üye
5 Prof.Dr. Tolga Simru Tuğrul Üye
6 Av. Nuray Özgüney Yener  Üye
Üye
Sayısı
Burs Değerlendirme Kurulu
1 Prof.Dr. Erdal Karaöz Komisyon Başkanı
2 Prof.Dr. Engin Ulukaya Üye
3 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt Üye
4 Atilla Varlı Üye
5 Sebahat Zeynep Sağlam Üye
6 Elka Özkan Üye
Üye
Sayısı
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
1 Prof.Dr. Engin Ulukaya Komisyon Başkanı
2 Prof.Dr. Abdullah Olgun Üye
3 Doç.Dr. Şener Özönder Üye
4 Dr.Öğr. Üyesi Bülent Ediz Üye
5 Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu Üye
Üye
Sayısı
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu
1 Prof.Dr. Semra Şardaş Komisyon Başkanı
2 Prof.Dr. Hikmet Koçak Üye
3 Prof.Dr. Yeşim Saliha Gürbüz Üye
4 Dr.Öğr. Üyesi Bernis Sütçübaşı Üye
5 Dr.Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan Elbaşı Üye
6 Dr.Öğr. Üyesi Doğan Üvey Üye
7 Dr.Öğr. Üyesi Tülay Kavlak Üye
8 Nurcihan Demirci Sekreterya
Üye
Sayısı
Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu
1 Doç.Dr. Fahri Erenel Kurul Başkanı- İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2 Prof.Dr. Tanju Ceyhan Üye- Eczacılık Fakültesi
3 Doç.Dr. Sinan Çaya Üye- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
4 Doç.Dr. Yasemin Buran Üye- Sağlık Bilimleri Fakültesi  
5 Dr.Öğr. Üyesi Şenol Pişkin Üye- Mühendislik Fakültesi
6 Dr.Öğr. Üyesi Süreyya Bozkurt Üye- Tıp Fakültesi
7 Dr.Öğr. Üyesi Feyzi Çimen Üye- Fen Edebiyat Fakültesi
8 Dr.Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit Üye- İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
9   Üye- Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
10 Nurcihan Demirci Sekreterya
Üye
Sayısı
Tanıtım Komisyonu
1 Prof. Dr. Peyami Çelikcan Komisyon Başkanı
2 Prof. Dr. Çetin Kayakoç Üye
3 Prof. Dr. Abdullah Olgun Üye
4 Prof. Dr. Hayri Şafak Ural Üye
5 Prof. Dr. Uğur Tanyeli Üye
6 Prof. Dr. İsmet Tamer Üye
7 Prof. Dr. Ayberk Kurt Üye
8 Doç. Dr. Aybike Serttaş Üye
9 Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz Üye
10 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar Üye
11 Dr. Öğr. Üyesi Yemliha Yıldız Üye
12 Atilla Varlı Üye
13 Begüm Usta Üye
14 Elka Özkan Üye
15 Tuğçe Noyan Üye
Üye
Sayısı
Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu
1 Prof. Dr. Peyami Çelikcan Komisyon Başkanı
2 Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi (Üye)
3 Dr. Öğr. Üyesi Demet Akalgan Eczacılık Fakültesi Temsilcisi (Üye)
4 Dr. Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt Tıp Fakültesi Temsilcisi (Üye)
5 Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiçekli İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi (Üye)
6 Dr. Öğr. Üyesi Şükran Pakkan Tosun İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi (Üye)
7 Dr. Öğr. Üyesi Funda Özdemir Mühendislik Fakültesi Temsilcisi (Üye)
8 Öğr. Gör.Vedat Göken Sağlık Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Üye)
9 Öğr. Gör. Dilek Kolca Sağlık Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Üye)
10 Öğr. Gör. Ece Giray Tufan Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Üye)
11 Öğr. Gör. Muammer Demirci Uzaktan Eğitim Merkezi Temsilcisi (Üye)
12 Öğr. Gör. Özlem Nur Besler Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Üye)
13 Arş. Gör. Yunus Emre Tütüneken Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi (Üye)
14 Arş. Gör. Bekir Ahmet İlgar Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi (Üye)
15 Arş. Gör. Cemil Sabaner Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi (Üye)
16 Talip Gülle Yabancı Diller Bölümü Temsilcisi (Üye)
17 Begüm Usta Üye
18 Elka Özkan Üye
19 Mahide Ilgar Üye
20 Abdullah Uyulur Üye
Üye Sayısı Yayın Komisyonu
1 Prof.Dr. Peyami Çelikcan Komisyon Başkanı
2 Prof. Dr. Halit Tanju Besler Üye
3 Prof.Dr. İsmet Tamer Üye
4 Prof.Dr. Ahmet Atilla Şentürk Üye
5 Prof.Dr. Habibe Serap İnal Üye
6 Sündüs Çil Üye
Üye Sayısı İSÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Danışma Kurulu
1 Öğr.Gör. Ezgi TAMER Üye
2 Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm GÖKGÖZ Üye
3 Öğr.Gör. Özden UYGUN YÜKSEL Üye
4 Dr.Öğr. Üyesi Batu BAYÜLGEN Üye
5 Dr.Öğr. Üyesi Işık Ateş KIRAL Üye
6 Dr.Öğr. Üyesi Denizhan KARIŞ Üye
7 Öğr.Gör. Kübra KÖÇE Üye
Üye Sayısı İSÜ Etik Kurulu
1 Prof.Dr. Levent Ürer Üye
2 Prof.Dr. Aydın Özbek Üye
3 Prof.Dr. Funda Elmacıoğlu Üye
4 Prof.Dr. Şafak Ural Üye
5 Prof.Dr. Mehmet Ferit İsbir Üye
Üye Sayısı İSÜ Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu
1 Prof.Dr. Peyami Çelikcan Başkan-Rektör Yardımcısı
2 Prof.Dr. Mustafa Ayberk Kurt Üye-Tıp Fakültesi
3 Prof.Dr. Halit Tanju Besler Üye-Sağlık Bilimler Fakültesi
4 Prof.Dr. Çetin Kaya Koç Üye-Mühendislik Fakültesi
5 Prof.Dr. Abdullah Uğur Tanyeli Üye-Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Üye Sayısı İSÜ Psikolojik Tacize (Mobbing), Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Kurulu
1 Prof.Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın Akdemik Üye
2 Prof.Dr. Yusuf Erbay Akdemik Üye
3 Öğr. Gör. Arzu Görücü Ceylan Akdemik Üye
4 Elka Özkan İdari Üye
5 Bedriye Atik İdari Üye
6 Saime Serpil Özgül İdari Üye
Üye Sayısı İstinye Üniversitesi Yayın Destek Ofisi
1 Prof. Dr. Engin Ulukaya Başkan-Rektör Yardımcısı
2 Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi Levent Korkmaz Üye
4 Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kiraz Üye
5 Dr. Öğr. Üyesi Caner Geyik Üye
6 Öğr. Gör. Özlem Salı Üye
7 Sündüs Çil  Üye
Üye Sayısı İstinye Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
1 Prof.Dr. Demet Bayraktar Akdemik Üye
2 Prof.Dr. Samiye Mete Akdemik Üye
3 Dr.Öğr. Üyesi Bernis Sütçübaşı Akdemik Üye
4 Emel Gümüş İdari Üye
5 Umur Çalıkoğlu İdari Üye

Üye

Kalite Komisyonu

1

Prof. Dr. Peyami Çelikcan

Komisyon Başkanı

2

Prof. Dr. Engin Ulukaya

Rektör Yardımcısı

3

Prof. Dr. Yusuf Sarıoğlu

Tıp Fakültesi

4

Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli

GSTMF

5

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç

Mühendislik Fakültesi

6

Prof. Dr. Hayri Şafak Ural

Fen Edebiyat Fakültesi

7

Prof. Dr. Tanju Ceyhan

Eczacılık Fakültesi

8

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe

Öğretme ve Öğrenme Merkezi

9

Doç. Dr. Fahri Erenel

Sosyal Bilimler Enstitüsü

10

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar

Meslek Yüksekokulu

11

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özuyar

İİSBF

12

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yeşilyurt

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

13

Dr. Öğr. Üyesi Yemliha Yıldız

SHMYO

14

Öğr. Gör. Özlem Salı

Yabancı Diller

15

Atilla Varlı

Genel Sekreter

16

Talât Şahin

Genel Sekreter Yardımcısı

17

Elka Özkan

SKGD

18

Cafer Çavdar

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü

19

Ceylan Adıgüzel

İSÜSEM/TTO

20

Bedriye Atik

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

21

İsmail Çiftçi

UİD

22

Mahide Ilgar

ÖKİD

23

Umur Çalıkoğlu

Öğrenci Merkezi

24

Burcu Özdemir

SKGD

25

Sena Onuk

Öğrenci Temsilcisi

Üye

Kalite Güvencesi Sistemi Komisyonu

1

Prof. Dr. Peyami Çelikcan

Komisyon Başkanı

2

Elka Özkan

Komisyon Başkan Yardımcısı

3

Prof. Dr. Hikmet Koçak

Tıp Fakültesi

4

Doç. Dr. Elif Aylin Özüdoğru

Fen Edebiyat Fakültesi

5

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kavlak

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

6

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Yavuz

Yabancı Diller

7

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özer

GSTMF

8

Dr. Öğr. Üyesi Demet Akalgan

Eczacılık Fakültesi

9

Dr. Öğr. Üyesi Samira Mohagheghi

Mühendislik Fakültesi

9

Öğr. Gör. Dilek Kolca

SHMYO

11

Öğr. Gör. Özlem Nur Besler

Meslek Yüksekokulu

12

Abdullah Uyulur

BST

13

İsmail Çiftçi

UİD

14

Meltem Oran Aküney

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

15

Şeyma Elbaşı

Satınalma

16

Burcu Özdemir

SKGD

Üye

Eğitim ve Öğretim Kalite Komisyonu

1

Prof. Dr. Peyami Çelikcan

Komisyon Başkanı

2

Öğr. Gör. Özlem Salı

Komisyon Başkan Yardımcısı

3

Prof. Dr. Nuriye T. Fışgın

Tıp Fakültesi

4

Prof. Dr. Semra Şardaş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

5

Prof. Dr. Tanju Ceyhan

Eczacılık Fakültesi

6

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe

Öğretme ve Öğrenme Merkezi

7

Prof. Dr. Ali Işık

Fen Edebiyat Fakültesi

8

Doç. Dr. Fahri Erenel

Sosyal Bilimler Enstitüsü

9

Doç. Dr. Şener Özönder

Mühendislik Fakültesi

10

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Yararel Doğan

GSTMF

11

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kavlak

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

12

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Aydın

Sağlık Bilimleri Fakültesi

13

Öğr. Gör. Dilek Kolca

SHMYO

14

Öğr. Gör. Hilal Çakar

Meslek Yüksekokulu

15

Öğr. Gör. Muammer Demirci

UZEM

16

Elka Özkan

SKGD

17

Gülşah Şaştım

Engelsiz Öğrenci Birimi Ofisi

18

Mahide Ilgar

ÖKİD

19

Burcu Özdemir

SKGD

20

Mert Süküt

Öğrenci Temsilcisi

21

Selen Öntaş

Mezun

Üye

Yönetim Sistemi Kalite Komisyonu

1

Prof. Dr. Erdal Karaöz

Komisyon Başkanı

2

Atilla Varlı

Komisyon Başkan Yardımcısı

3

Prof. Dr. Atilla Şentürk

Fen Edebiyat Fakültesi

4

Prof. Dr. Nusret Erdoğan

Tıp Fakültesi

5

Doç. Dr. İnci Kayın

Eczacılık Fakültesi

6

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi Ateş

Mühendislik Fakültesi

7

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Utaş

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

8

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yeşilyurt

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

9

Öğr. Gör. Ahmet Kablan

Yabancı Diller

10

Öğr. Gör. Deniz Tatlıdede Çelik

GSTMF

11

Öğr. Gör. Fatma Kübra Tombultürk

SHMYO

12

Öğr. Gör. Oktay Karagöz

Meslek Yüksekokulu

13

Begüm Usta

Genel Sekreterlik

14

Talat Şahin

Genel Sekreterlik

15

Abdullah Uyulur

BST

16

Bedriye Atik

İKD

17

Elka Özkan

SKGD

18

Cafer Çavdar

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü

19

Yaman Durusoy

TEDES

20

Av. Nuray Özgüney Yener

Hukuk Müşavirliği

21

Burcu Özdemir

SKGD

Üye

Stratejik Plan Komisyonu

1

Prof. Dr. Mustafa Ayberk Kurt

Komisyon Başkanı

2

Elka Özkan

Komisyon Başkan Yardımcısı

3

Prof. Dr. Güven Kıymaz

Mühendislik Fakültesi

4

Prof. Dr. İsmet Tamer

Tıp Fakültesi

5

Prof. Dr. Kami Ferhan Yürekli

GSTMF

6

Prof. Dr. Semra Şardaş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

7

Prof. Dr. Tanju Ceyhan

Eczacılık Fakültesi

8

Doç. Dr. Elif Aylin Özüdoğru

Fen Edebiyat Fakültesi

9

Doç. Dr. Fahri Erenel

Sosyal Bilimler Enstitüsü

10

Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan

İİSBF

11

Dr. Öğr. Üyesi Esra Bayhantopçu

İİSBF

12

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar

Meslek Yüksekokulu

13

Dr. Öğr. Üyesi Nadi Serhan Aydın

Mühendislik Fakültesi

14

Dr. Öğr. Üyesi Refika Genç Koyucu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

15

Dr. Öğr. Üyesi Yemliha Yıldız

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

16

Öğr. Gör. Özlem Salı

Yabancı Diller

17

Atilla Varlı

Genel Sekreter

18

Talât Şahin

Genel Sekreter Yardımcısı

19

Cafer Çavdar

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü

20

Ceylan Adıgüzel

İSÜSEM/TTO

21

Burcu Özdemir

SKGD

Üye

Araştırma ve Geliştirme Kalite Komisyonu

1

Prof. Dr. Engin Ulukaya

Komisyon Başkanı

2

Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli

GSTMF

3

Prof. Dr. Habibe Serap İnal

Sağlık Bilimleri Fakültesi

4

Prof. Dr. M. Numan Ermutlu

ISÜCAN

5

Doç. Dr. Ali Çivril

Mühendislik Fakültesi

6

Doç. Dr. Aybike Serttaş

İSÜMED

7

Doç. Dr. Fahri Erenel

EPAM

8

Dr. Öğr. Üyesi Ayca İlter

Tıp Fakültesi

9

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

10

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Koyuncu Irmak

İSÜKÖK

11

Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan

KUYÇAM

12

Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Çimen

TÜRKMER

13

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı

İSÜ3D

14

Dr. Öğr. Üyesi Levent Korkmaz

Yapay Zeka Merkezi

15

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özuyar

Sürdürülebilirlik Merkezi

16

Öğr. Gör. Atiye Türker

SHMYO

17

Öğr. Gör. Derya Özdemir

Yabancı Diller Bölümü

18

Öğr. Gör. Engin Deniz Erbaş

Meslek Yüksekokulu

19

Öğr. Gör. Fatma Göral

Fen Edebiyat Fakültesi

20

Öğr. Gör. Sevil Keskin

Meslek Yüksekokulu

21

Öğr. Gör. Şule Kılıçarslan

GÜVSAM

22

Öğr. Gör. Tayf A.B. Alqozbakr

Eczacılık Fakültesi

23

Elka Özkan

SKGD

24

Ceylan Adıgüzel

İSÜSEM/TTO

25

Sündüs Çil

Bilgi Kaynakları Direktörlüğü

26

Burcu Özdemir

SKGD

27

Sema Şenoğlu

Öğrenci Temsilcisi

Üye

Topluma Katkı Kalite Komisyonu

1

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan Elbaşı

Komisyon Başkanı

2

Ceylan Adıgüzel

Komisyon Başkan Yardımcısı

3

Prof. Dr. İsmet Tamer

Tıp Fakültesi

4

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Urhan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

5

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

6

Dr. Öğr. Üyesi Buse Yılmaz

Mühendislik Fakültesi

7

Dr. Öğr. Üyesi Hakan İmert

GSTMF

8

Dr. Öğr. Üyesi Selen Yanmaz

Fen Edebiyat Fakültesi

9

Öğr. Gör. Atiye Türker

SHMYO

10

Öğr. Gör. Kahraman Akın

Yabancı Diller Bölümü

11

Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz

Meslek Yüksekokulu

12

Atilla Varlı

Genel Sekreter

13

Elka Özkan

SKGD

14

Tuğçe Noyan

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü

15

Burcu Özdemir

SKGD

16

Umur Çalıkoğlu

ÖMER

17

Mohamed Alzubaidy

Öğrenci Temsilcisi