İstinye Üniversitesi

Mütevelli Heyet

Dr. Muharrem USTA

İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Dr. Muharrem Usta

İstinye Üniversitesi’ni kurarken; ezberci sistemden uzak durmayı, bilimin ışığında akademik dünyaya yol gösterici olarak ilerlemeyi, üst düzey bilgi üretmeyi ve bilimin sınırlarını genişletmeyi amaç edindik. Bunun yanı sıra toplumsal gelişime katkı sağlayan, fark yaratan ve en önemlisi sorgulayıp araştırmayı önceliklerden, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçladık. Çünkü bizim için eğitim, okul sıralarında oturarak edinilen bilgilerden ibaret değildir. Eğitim, hayat boyu süren bir yaşam biçimi. İşte biz, yolu İstinye Üniversitesi ile kesişen tüm gençlerin bu yaşam biçimini benimsemesini hedefliyoruz. Bilim üretimi kadar, düşüncenin gelişimine katkı sağlayan, kültürel ve sosyal alanları desteklerken de çok okuyan ve araştıran, kendi kararlarını alabilecek donanıma sahip, bulunduğu her zeminde nitelikleri ile öne çıkan bireyler yetiştirmek için çabalıyoruz.

Bireyi ve toplumu geliştiren, “öğrenmeyi önceleyen” eğitim anlayışıdır. Biz öğrenmemin bir “mutluluk” olduğunu biliyoruz ve nitelikli bir eğitim sürecinin bu duyguyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. İstinye Üniversitesi olarak geleceğe miras bırakabileceğimiz bir kurum kültürü oluşturmak için seferber olduk. Eğitimi sadece bireyin değil, toplumun gelişiminin de temel unsuru olarak görüyoruz.

Üniversiteler, ancak var oldukları toplumun kültürüne, değerine, tarihine sahip çıkarak onu geleceğe taşıyacak bir eğitim yapılandırabilir. Bu nedenle İstinye Üniversitesi’nde, içinde bulunduğumuz toplumun değerlerini bildiği kadar, geleceğin dünyasından haberdar, üniversiteli kimliğinin hakkını veren bireyler yetiştirmek de en önemli önceliklerimizden biri. Bunu yaparken de gençlerimizin alan eğitimlerinin yanı sıra, yaşadıkları dünyayı kavramalarına elverecek bir akademik beceriye sahip olmalarını önemsiyoruz. Eğitim süreci boyunca, gençlerin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, hayal gücü, farkındalık, merak, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel güdülerini destekliyoruz. Bu nedenle, öğrencilerimizin sadece kendi alanlarda değil, farklı alanlarda da fikirlerinin değer bulduğu bir eğitim ortamı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda bütün bilgi ve becerilerini ortaya koymaya istekli saygıdeğer hocalarımız, akademik ve idari yönetimimizle, hedeflerimize en kısa zamanda ulaşacağımızdan hiç şüphem yok. Hepimiz, tüm gücümüzle bulunun için çalışıyoruz.
     
Bizim hedeflerimiz elbette hiç bitmeyecek, geçmişten aldığımız güçle, hep ileriye bakarak kendimizi yenileyeceğiz. Bunu yaparken de ülkemizin değerlerini sizlere aktarmayı ve geleceği bu şuurun üzerinde kurmayı kendimiz için en temel vazife kabul ettiğimizi bilmemizi isterim. İstinye Üniversitesi ülkemize daha iyi bir gelecek ve daha kaliteli nesiller bırakmak adına atılmış büyük bir adımdır.
 

Saygı ve sevgilerimle,
Dr. Muharrem Usta
Mütevelli Heyet Başkanı


 

 

Mütevelli Heyet

  • Op. Dr. Muharrem Usta Mütevelli Heyet Başkanı
  • Prof. Dr. Erkan İbiş Rektör
  • Dr. Ahmet Özdemir
  • Haydar Sancak
  • Yaşar Karayel
  • Mustafa Nimetoğlu
  • Prof. Dr. İbrahim Dinçer