İstinye Üniversitesi

Topluma Katkı Çalışma Grubu

Üniversitenin toplumsal katkı politikasını oluşturarak bu politika çerçevesinde strateji ve hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin yerel, bölgesel, ulusal kalkınma planları ile uyumlu olmasını sağlamak üzere kurulan Topluma Katkı Komisyonu’nda Üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrencileri ve mezunları görev almaktadır.

    
Doç. Dr. Okan YAŞAR - Toplumsal Katkı Kalite Çalışma Grubu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül DÜRÜSTKAN ELBAŞI - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Mehmet Sarper TAKKECİ - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Öğr. Gör. Atiye TÜRKER - Sağlık Meslek Yüksekokulu