İstinye Üniversitesi

Yönetmelik ve Yönergeler

İstinye Üniversitesi Ana Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (16 Ağustos 2020)

İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Ekonomi Ve Politika Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Kök Hücre Ve Doku Mühendisliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi 3b Tasarım Ve Prototipleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

İstinye Üniversitesi Önlisans/Lisans Burs ve İndirim Yönergesi

İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İşleyiş Yönergesi

İstinye Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönergesi

İstinye Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi

İstinye Üniversitesi Muafiyet (Eşdeğerlilik)ve İntibak İşlemleri Yönergesi

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerine Uygulanacak İdari Ve Mali Usul Ve Esaslar

İstinye Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Usul ve Esasları

İstinye Üniversitesi ALES-GRE-GMAT Denklik Tablosu

İSÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Faaliyet Yönergesi

İstinye Üniversitesi Yayın Yönergesi

İstinye Üniversitesi Mazeret Uygulama Esasları

İstinye Üniversitesi Staj ve İşyerinde Uygulamalı Ders Yonergesi

İstinye Üniversitesi Zorunlu Staj Formu

İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu Usul ve Esasları

İstı̇nye Ünı̇versı̇tesı̇ Yurt Dışından Öğrencı̇ Kabul Yönergesı̇

İstinye Üniversitesi Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları_0

İstinye Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi KVKK Yönergesi

İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Teknolojı̇ Transfer Ofı̇sı̇ (TTO) Yönergesı̇

İstinye Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstinye Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Psikolojik Tacize (Mobbing), Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Yönergesi

Etik Davranış İlkeleri Yönergesi

İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Üniversite ve Akademik Birim Danışma Kurulları Yönergesi

İSÜ Önlisans Ve Lisans Öğrencilerine Uygulanacak İdari Ve Mali Usul Ve Esaslar

İstinye Üniversitesi Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları (2020-2021 Güz)

İstinye Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı Yönergesi

İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Yönergesi

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma-Geliştirme Kurulu Faaliyet Yönergesi

İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstinye Üniversitesi Etkinliklerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasları

İstinye Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi

İstinye Üniversitesi Enerji Birimi Yönergesi_1

İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği