İstinye Üniversitesi

2022-2023 Güz Yarıyılı Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuruları

yatay geçiş

Başvurular 1-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında Online Yatay Geçiş Başvuru Formu'ndan yapılacaktır.

Başlangıç Saati : 9.00 (1 Ağustos 2022)

Bitiş Saati          : 17.00 (15 Ağustos 2022)

2022-2023 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ (Ek Madde 1 ile Kurumlar Arası ve Kurum İçi)
BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
BAŞVURU TARİHİ DEĞERLENDİRME TARİHİ İLAN TARİHİ KESİN KAYIT TARİHİ YEDEK KAYIT TARİHİ
Başlangıç Bitiş 16-26.08.2022 29.08.2022 Başlangıç Bitiş 02.09.2022
01.08.2022 15.08.2022 31.08.2022 01.09.2022

AGNO ile KURUM İÇİ BAŞVURULARDA

1-Lisans programlarında en erken 2. sınıf, en geç ise 3. sınıf başında (5 yıllık programlarda en geç 4. Sınıf başında, 6 yıllık programlarda ise en geç 5. sınıf başında) başvuru yapılabilir.

2-Başvuru sırasında AGNO’nun en az 2.50/4.00 olması,

3-Ön lisans programında “İkinci Öğretim Programlarına” kayıtlı öğrencilerin, sınıfın %10’luk başarı diliminde olması,

4-Öğrencinin ana dala yerleştiği yılın YKS sonuç belgesinde, başvuru yapacağı programın puan türünden yurt içi en düşük taban puanı sağlamış olması gerekir.

 

AGNO ile KURUM DIŞI BAŞVURULARDA (YURT İÇİNDEN)

1-Lisans programlarında en erken 2. sınıf, en geç ise 3. sınıf başında (5 yıllık programlarda en geç 4. Sınıf başında, 6 yıllık programlarda ise en geç 5. sınıf başında) başvuru yapılabilir.

2-Eşdeğer program olması,

3-AGNO’nun en az 2,29/4.00 olması,

4- Ön lisans programlarında “İkinci Öğretim Programlarına” kayıtlı adayların, sınıfın %10’luk başarı diliminde olması, gerekir.

 

AGNO ile KURUM DIŞI BAŞVURULARDA (YURT DIŞI-KKTC’den)

1-Lisans programlarında en erken 2. sınıf, en geç ise 3. sınıfa (5 yıllık programlarda en geç 4. sınıfa, 6 yıllık programlarda ise en geç 5. sınıfa), ön lisans programlarında ise 2. sınıfa başvuru yapılabilir.

2-Eşdeğer program olması,

3-AGNO’nun en az 2,29/4.00 olması,

4-Başarı sırası aranan programlarda ilgili yılın başarı sırasının sağlanması,

5-Başarı sırası aranmayan programlarda, adayın kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılın, yurt içi en düşük taban puanın sağlanması,

6-Ön lisans programında “İkinci Öğretim Programlarına” kayıtlı öğrencilerin, sınıfın %10’luk başarı diliminde olması,

7- Adayın üniversiteye kaydolduğu yıla ait YKS Tercih Kılavuzunda ilan edilen yatay geçiş şartlarının sağlanması, gerekir.

 

AGNO ile KURUM DIŞI BAŞVURULARDA (DİĞER YURT DIŞI)

1-Örgün öğretime devam edilmesi,

2-Eşdeğer program olması,

3-AGNO’nun en az 2,29/4.00 olması,

4-Adayın yurt dışı üniversiteye kaydolduğu yıla ait YKS Tercih Kılavuzunda ilan edilen “Yurt Dışından Yurt İçine Yatay Geçiş Şartlarını” sağlaması,

5-Kayıtlı olunan üniversitenin YÖK tanınırlığının olması,

6-Yurt dışı giriş çıkış kaydı ile pasaport sayfalarının uyumlu olması, gerekir.

 

EK MADDE-1_ÖSYM PUANI ile YATAY GEÇİŞ (Kurum İçi-Kurum Dışı)

1-Öğrencinin ana dala yerleştiği yılın YKS sonuç belgesinde, başvuru yapacağı İstinye Üniversitesi Programı’nın puan türünden ilgili yılın taban puanını sağlamış olması,

2-Başarı sırası aranan programlara başvurularda, ilgili yıl için aranan puan türünde başarı sırasının sağlanmış olması, gerekir.

Not: Öğrenci, daha önce Ek Madde 1 ile kurum içinde ya da dışında yatay geçiş yapmışsa tekrar ek madde 1 ile yatay geçiş başvurusu yapamaz.

Yurt İçi Yatay Geçiş Başvurusunda Yüklenmesi Gerekli Evraklar

•    Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren ÖSYS-YKS yerleştirme belgesi,

•    ÖSYM sonuç belgesi,

•    Öğrenci Belgesi (en geç 10 gün önce alınmış)

•    Resmi Transkript Belgesi (not dökümü), 

•    Ders içerikleri (hazırlık sınıfında kayıtlı olanlar hariç),

•    Nüfus cüzdan fotokopisi,

•    Lise diploma fotokopisi,

•    Disiplin belgesi,

•    1 adet fotoğraf

•    İngilizce programlara başvurular için TOEFL Belgesi (TOEFL IBT 75 puan gerekli, bu belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıldır. Süresi geçmiş belgeler kabul edilmez. TOEFL belgesi olmayan adaylar Üniversitemiz tarafından yapılan İSTEP-İngilizce Yeterlilik Sınavına alınırlar),

•    Başarı sırası isteyen programlara başvurularda (Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Eczacılık, Diş Hekimliği vb.) ilgili puan türünden aranan başarı sırasının sağlanması gerekir,

•    İkinci öğretim programlarından örgün öğretime başvurularda; sınıfının %10’luk başarı diliminde olunduğunu gösterir yazı,

 

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusunda Yüklenmesi Gerekli Evraklar

•    ÖSYS-YKS yerleştirme belgesi*,

•    ÖSYM sonuç belgesi*,

•    Ders içerikleri (hazırlık sınıfında kayıtlı olanlar hariç).

 

İngilizce Programlar İçin İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Şartları

Yatay geçişle eğitim dili İngilizce olan programlara kabul edilen öğrenciler, İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İSTEP (İngilizce Yeterlilik Sınavı) ‘e girmek ve geçer not almalılar,

İstinye Üniversitesi’nde İngilizce Programa kayıtlı iken, İSTEP sınavında başarılı olmuş öğrenciler, kurum içi İngilizce programa yatay geçiş başvurusu kabul edildiğinde; tekrar İSTEP sınavına alınmayacaktır (sınav sonuçları başarılı olunan yıldan itibaren geçerliliği beş (5) yıldır).

 

Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvurusunda Gerekli Evraklar
•    ÖSYS-YKS yerleştirme belgesi*,
•    ÖSYM sonuç belgesi*,
•    Öğrenci Belgesi (en geç 10 gün önce alınmış),
•    Resmi Transkript Belgesi (not dökümü, noter onaylı çevirisiyle birlikte)
•    Transkript üzerinde ağırlıklı not ortalamasının görünmesi gerekir,
•    Onaylı Ders içerikleri (noter onaylı çevirisiyle birlikte),
•    Nüfus cüzdan fotokopisi,
•    Lise diploma fotokopisi, 
•    Disiplin belgesi,
•    1 adet fotoğraf
•    İngilizce programlara başvurular için TOEFL Belgesi (TOEFL IBT 75 puan gerekli, bu belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıldır. Süresi geçmiş belgeler kabul edilmez. TOEFL belgesi olmayan adaylar Üniversitemiz tarafından yapılan İSTEP-İngilizce Yeterlilik Sınavına alınırlar),
•    Başarı sırası isteyen programlara başvurularda (Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Eczacılık, Diş Hekimliği vb.) ilgili puan türünden aranan başarı sırasının sağlanması gerekir,
•    Başarı sırası aranmayan programa başvurularda, ilgili yılın yurt içindeki en küçük taban puanın sağlanması gerekir,
•    Kayıtlı olunan üniversitenin “Dünya Üniversiteleri Başarı Sıralamasını” gösterir internet çıktısı,
•    Kayıtlı olunan üniversitenin “YÖK Tanınırlık Yazısı”

Ayrıca YÖK tarafından istenen Evraklar;
•    Pasaport sayfalarının fotokopisi,
•    Yurt dışı giriş çıkış kaydı (e-devlet üzerinden ya da Emniyet Müdürlüğünden),

*ÖSS sonuç ve yerleştirme belgesi olmayan, sınava girmemiş öğrencilerin; ÖSS sınavına eşdeğer belgelerden birine sahip olması gerekir (IB, Matura, ABITUR, SAT, ACT vb.  Sınavlardan gerekli puan almış olunması şartıyla). Bu şartı sağlamayan aday öğrencinin, yurt dışına kaydolduğu yılın ÖSYS tercih kılavuzunda ilan edilen “yatay geçiş duyurusunda aranan Dünya Üniversite sıralaması şartı” ‘nı sağlaması gerekir.

Kayıtlarda tüm belgelerin aslı ile ilgili üniversiteden alınıp üniversitemize teslim edilen belgeler de apostilli olarak istenecektir.