İstinye Üniversitesi

2023-2024 Güz Yarıyılı Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuruları

2023-2024 Akademik yılı güz yarıyılına yatay geçiş başvuruları, 10 Temmuz 2023 Pazartesi Saat 10.00’da başlayacaktır. 
Başvuru sonuçları, öğrencilerin başvuruda iletmiş oldukları iletişim adreslerine gönderilecektir. Bu sebeple başvuru sonuçlarınızı, telefon veya e-posta adreslerinizden takip edebilirsiniz.
 

BAŞVURU KOŞULLARI

1.    Lisans programlarında en erken 2. sınıf, en geç ise 3. sınıf başında (5 yıllık programlarda en geç 4. Sınıf başında, 6 yıllık programlarda ise en geç 5. sınıf başında) başvuru yapılabilir.
2.    Başvuru sırasında AGNO’ nun en az 2.50/4.00 olması,
3.    Ön Lisans programında “İkinci Öğretim Programlarına” kayıtlı öğrencilerin, sınıfın %10’luk başarı diliminde olması,
4.    Öğrencinin ana dala yerleştiği yılın YKS sonuç belgesinde, başvuru yapacağı programın puan türünden yurt içi en düşük taban puanı sağlamış olması gerekir.
 

1.    Lisans programlarında en erken 2. sınıf, en geç ise 3. sınıf başında (5 yıllık programlarda en geç 4. Sınıf başında, 6 yıllık programlarda ise en geç 5. sınıf başında) başvuru yapılabilir.
2.    Eşdeğer program olması,
3.    AGNO’ nun en az 2,29/4.00 olması,
4.    Ön lisans programlarında “İkinci Öğretim Programlarına” kayıtlı adayların, sınıfın %10’luk başarı diliminde olması, gerekir.

1.    Lisans programlarında en erken 2. sınıf, en geç ise 3. sınıfa (5 yıllık programlarda en geç 4. sınıfa, 6 yıllık programlarda ise en geç 5. sınıfa), ön lisans programlarında ise 2. sınıfa başvuru yapılabilir.
2.    Eşdeğer program olması,
3.    AGNO’ nun en az 2,29/4.00 olması,
4.    Başarı sırası aranan programlarda ilgili yılın başarı sırasının sağlanması,
5.    Başarı sırası aranmayan programlarda, adayın kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılın, yurt içi en düşük taban puanın sağlanması,
6.    Ön lisans programında “İkinci Öğretim Programlarına” kayıtlı öğrencilerin, sınıfın %10’luk başarı diliminde olması,
7.    Adayın üniversiteye kaydolduğu yıla ait YKS Tercih Kılavuzunda ilan edilen yatay geçiş şartlarının sağlanması, gerekir.

1.    Örgün öğretime devam edilmesi,
2.    Eşdeğer program olması,
3.    AGNO’nun en az 2,29/4.00 olması,
4.    Adayın yurt dışı üniversiteye kaydolduğu yıla ait YKS Tercih Kılavuzunda ilan edilen “Yurt Dışından Yurt İçine Yatay Geçiş Şartlarını” sağlaması,
5.    Kayıtlı olunan üniversitenin YÖK tanınırlığının olması,
6.    Yurt dışı giriş çıkış kaydı ile pasaport sayfalarının uyumlu olması, gerekir.

1.    Öğrencinin ana dala yerleştiği yılın YKS sonuç belgesinde, başvuru yapacağı İstinye Üniversitesi Programı’nın puan türünden ilgili yılın taban puanını sağlamış olması,
2.    Başarı sırası aranan programlara başvurularda, ilgili yıl için aranan puan türünde başarı sırasının sağlanmış olması, gerekir.

Not: Öğrenci, daha önce Ek Madde 1 ile kurum içinde ya da dışında yatay geçiş yapmışsa, tekrar ek madde 1 ile yatay geçiş başvurusu yapamaz.
 

•    Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren ÖSYS-YKS yerleştirme belgesi,
•    ÖSYM sonuç belgesi,
•    Öğrenci Belgesi (en geç 10 gün önce alınmış)
•    Resmi Transkript Belgesi (not dökümü), 
•    Ders içerikleri (hazırlık sınıfında kayıtlı olanlar hariç),
•    Nüfus cüzdan fotokopisi,
•    Lise diploma fotokopisi,
•    Disiplin belgesi,
•    1 adet fotoğraf
•    Başarı sırası isteyen programlara başvurularda (Mühendislik, Mimarlık, Eczacılık, Diş Hekimliği vb.) ilgili puan türünden aranan başarı sırasının sağlanması gerekir,
•    İkinci öğretim programlarından örgün öğretime başvurularda; sınıfının %10’luk başarı diliminde olunduğunu gösterir yazı,

Yurt Dışından Başvuracak Adayların Yukarıdaki Başvuru Evraklarına Ek Olarak Aşağıdaki Belgeleri de Sunmaları Gerekir,
•    Kayıtlı olunan üniversitenin “Dünya Üniversiteleri Başarı Sıralamasını” gösterir internet çıktısı,
•    Kayıtlı olunan üniversitenin “YÖK Tanınırlık Yazısı”
•    Pasaport sayfalarının tamamının fotokopisi (aslı görülerek),
•    Yurt dışı giriş çıkış kaydı (e-devlet üzerinden ya da Emniyet Müdürlüğünden)

*Kayıtlı olunan üniversitenin bulunduğu ülkedeki Türk Büyükelçiliği’nden alınmış olan alınmış olan öğrenci olduğuna dair belge.
*ÖSS sonuç ve yerleştirme belgesi olmayan, sınava girmemiş öğrencilerin; ÖSS sınavına eşdeğer belgelerden birine sahip olması gerekir (IB, Matura, ABITUR, SAT, ACT vb.  Sınavlardan gerekli puan almış olunması şartıyla). Bu şartı sağlamayan aday öğrencinin, yurt dışına kaydolduğu yılın ÖSYS tercih kılavuzunda ilan edilen “yatay geçiş duyurusunda aranan Dünya Üniversite sıralaması şartı” ‘nı sağlaması gerekir.


* Başvuru evraklarından değerlendirmeyi olumsuz etkileyecek olanların eksik ibraz edilmesi halinde, başvuru değerlendirme dışı tutulur.
* Kayıtlarda tüm belgelerin aslı ile ilgili üniversiteden alınıp üniversitemize teslim edilmesi gereken belgeler apostilli olmalıdır.
* İngilizce Programlara başvurusu kabul edilen adayların hazırlık sınıfı muafiyet işlemleri, Yabancı Diller-İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Koşullarına Göre yürütülecektir.