İstinye Üniversitesi

Bilim, Sanat ve Felsefe Yuvarlak Masa Sohbetleri: Müzik ve Felsefe