İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversitesi MCU 2020’yi İmzalayarak Magna Charta Observatory Üyesi Oldu

İstinye Üniversitesi, Magna Charta Universitatum (MCU) 2020 belgesi ile Magna Charta Observatory üyesi oldu. 25 Ekim 2023 tarihinde Lodz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, MCU 2020 belgesini İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısi Prof. Dr. Hatice Gülen imzaladı.

Magna Charta Universitatum, Bologna Üniversitesi'nin 900. kuruluş yıldönümü olan 18 Eylül 1988 tarihinde 388 rektör ve üniversite başkanı tarafından imzalanan bir belge ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından desteklenen Magna Charta Observatory (MCO), belirli ilkelere dayalı olarak oluşturulan bir konsey. MCU bildirgesi, üç temel ilkeye dayanmakta ve buna göre: İlk ilke, araştırma ve eğitimin, ekonomik ve politik güçlerden bağımsız olması gerektiğini vurgulamaktadır. İkinci ilke, eğitim ve araştırmanın ayrılmaz bir bütün olduğunu ve öğrencilerin bilgiye ulaşma ve anlama arayışında olduklarını ifade etmektedir. Üçüncü ilke ise, üniversitelerin diyalog ve hoşgörü çerçevesinde ayırt edici özelliklerini tanımlayarak, özgür ‘sorgulama ve tartışmaya’ uygun bir alan oluşturulduğunu belirtmektedir. Magna Charta Observatory, bu temel ilkelere bağlı kalarak, dünya genelindeki üniversitelerin hızla artan sayısı, çeşitliliği ve değişen misyonları gibi güncel gelişmelere uyum sağlanması amacıyla 2018 yılında bir çalışma başlatmasının ardından, belirtilen ilkelerine bağlı kalmakla beraber, imzacı tarafların üzerinde anlaştığı ve XXI. yüzyılda dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren üniversiteler için hayatî önem taşıdığına inandıkları sorumluluk ve yükümlülüklerin tespit edilmesi gerektiği doğrultusunda hazırlanan MCU 2020 belgesini, 12 Mart 2020 tarihinde imzaya açtı.

MCU 2020’yi imzalayan üniversiteler, ilk bildirgeye bağlılıklarını, yukarıda açıklanan “İlkeler, Değerler ve Sorumlulukları” benimsediklerini ve savunduklarını, gezegenin korunması, dünya çapında sağlık, refah ve aydınlanmanın desteklenmesi gibi konularda üniversitelerin rollerinin güçlendirilmesi için çalışacaklarını beyan ederler.

Üniversite olmanın sorumluluk ve bilinciyle hareket eden İstinye Üniversitesi, MCU 2020 belgesinin imzalanması ile birlikte, MCO'nun resmî üyelerinden biri oldu. Söz konusu gelişme, İstinye Üniversitesi’nin kurumsal özerklik ve akademik özgürlüğe verdiği önemin vurgulanması ve uluslararası arenada bu ilkelere bağlılığın resmen taçlandırması yönünde önemli bir adım.

Magna Charta hakkında daha fazla bilgi için linke tıklayın.