İstinye Üniversitesi

Hakkımızda

Yönetmelik ve Yönergeler
 1. İstinye Üniversitesi Ana Yönetmeliği
 2. İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 3. İstinye Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 4. İstinye Üniversitesi Ekonomi Ve Politika Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği
 5. İstinye Üniversitesi Kök Hücre Ve Doku Mühendisliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 6. İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 7. İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 8. İstinye Üniversitesi 3b Tasarım Ve Prototipleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 9. İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 10. İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 11. İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 12. İstinye Üniversitesi İhale Yönetmeliği (YÖK Onayı Beklenmektedir)
 13. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim Ve Sınav Yönergesi
 14. İstinye Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
 15. İstinye Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
 16. İstinye Üniversitesi Öğrenci Kulüp Ve Toplulukları Yönergesi
 17. İstinye Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
 18. İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
 19. İstinye Üniversitesi Önlisans/Lisans Burs ve İndirim Yönergesi
 20. İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
 21. İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yönergesi
 22. İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmaları Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi
 23. İstinye Üniversitesi Bilimsel Teşvik Yönergesi
 24. İstinye Üniversitesi Lisansüstü Burs Ve İndirim Yönergesi
 25. İstinye Üniversitesi Staj Ve İşyerinde Uygulamalı Ders Yönergesi
 26. İstinye Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesi
 27. İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İşleyiş Yönergesi
 28. İstinye Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Öğrencilerine Uygulanacak İdari Ve Mali Usul Ve Esaslar
 29. İstinye Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerine Uygulanacak İdari Ve Mali Usul Ve Esaslar
 30. İstinye Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Usul ve Esasları
 31. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
 32. İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
 33. İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 34. İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi


Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul