İstinye Üniversitesi

Akademisyenlerimizin "Fark Yaratan" Başarıları

Öğr. Gör. Selin Ursavaş’ın Projesine TÜBİTAK Desteği

Selin Ursavaş

 

Tıp Fakültesi,Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğr. Gör. Selin Ursavaş’ın “İnsan Göbek Kordonundan Türetilen Mezenkimal Stromal/Kök Hücrelerin Tip I Diyabet Hastalarından Alınan Periferik Kan T Lenfosit Hücreleri Üzerindeki İmmünomodülatör Etkisi” başlıklı projesi TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. 

Dr. Öğr. Üyesi Caner Geyik COST Aksiyonu'na Atandı

Caner Geyik

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Caner Geyik, CA20121 numaralı “Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases” başlıklı COST Aksiyonu’nda “Pharmacological regulation and drugs’’ Çalışma Grubu’na atanmıştır.  

Dr. Öğr. Üyesi Öykü Gönül Geyik COST Aksiyonu'na Atandı

Öykü Gönül Geyik

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Öykü Gönül Geyik, IG17104 numaralı "PANDORA- A Pan-European Educational Platform on Multidrug Resistant Tumors and Personalized Cancer Treatment" başlıklı COST Innovator Grant ekibine kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan'ın  Makalesi Nature Communications'da Yayınlandı

gülsüm gençoğlan

Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan’ın “Acousto-holographic Reconstruction of Whole-Cell Stiffness Maps” başlıklı makalesi Nature Communications'da yayınlanmıştır.